BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Widawska-Stanisz Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Title
Marketing szeptany w usługach profesjonalnych
Word of Mouth Marketing in Professional Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 483-495, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Keyword
Marketing szeptany, Usługi
Buzz marketing, Services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono pojęcie marketingu szeptanego oraz możliwości zastosowania jego działań w rekomendowaniu profesjonalnych usług architekta wnętrz. Dokonano również analizy źródeł informacji, na podstawie których konsumenci podejmują decyzje zakupowe. Z badań wynika, Ŝe Polacy coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług profesjonalisty w zakresie aranżacji przestrzeni mieszkalnej i w przeważającej części swoje decyzje podejmują na podstawie rekomendacji znajomych.(abstrakt autora)

The paper presents the concept of Word of Mouth Marketing and its potential as recommendation of interior designer services. The source of information upon which consumers evaluate purchase decisions has been analyzed. The evaluation shows that Poles more and more decide to choose professional service in the field of interior design and decoration and make decision predominant under influence and recommendation of friends.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Hughes, Marketing szeptany. Buzzmarketing, MT Biznes, Warszawa 2008,
 2. Word of mouth marketing, www.streetcom.pl/language/pl-PL/Wordofmouth/.
 3. A. Jasielska, R.A. Maksymiuk, Dorośli reklamują, dzieci kupują, Kindermarketing i psychologia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010,
 4. J. Pikuła-Małachowska, Marketing szeptany jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z konsumentami, w: Zarządzanie i marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, Rzeszów 2010,
 5. A. Jasielska, R.A. Maksymiuk, Dorośli reklamują,..., s. 67.
 6. Szeptany - budzi zaufanie, "Marketing w Praktyce" 2007, nr 12,
 7. Marki, o których się szepcze, "Marketing w Praktyce" 2008, nr 12,
 8. Polacy o architekturze, CBOS, raport z badań BS/149/2005, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2005/K_149_05.PDF
 9. Poziom życia Polaków, CBOS, raport z badań BS/44/2010, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2010/K_044_10.PDF.
 10. A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa, 1996, s. 20.
 11. Ph. Kotler, Marketing, Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002,
 12. K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998,
 13. M. Czuba, Marketing profesjonalnych usługodawców, http://marketing.org.pl/index. php/go=2/act=5/fileid=693/product_id=m414fea988bed5.
 14. B. Marczuk, Marketing w firmie usług profesjonalnych, http://marketing.org.pl/index. php/go=2/act=5/fileid=332/product_id=m41596be10b820.
 15. M. Czuba, Marketing usług. Teoria i praktyka, Wyd. Tara, Katowice 2001,
 16. Polacy o architekturze, CBOS, raport z badań BS/149/2005, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 2005/K_149_05.PDF.
 17. 20 A. Piasna, T. Turzyński, Sprzedawca ambasadorem marki budowlanej, "Marketing i Rynek" 2007, nr 12,
 18. T. Gregorczyk, WaŜna jest obecność, transparentność i szczerość, http://marketingnews. pl/theme.php?art=661.
 19. Relacja z konferencji marketingu szeptanego, http://buzzreporter.pl/?p=613.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu