BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazur Rafał (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rozwój personelu jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Staff Development as a Way to Raise Company Competitiveness
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 74, s. 525-532, rys.
Issue title
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: marketing w działalności podmiotów rynkowych
Keyword
Programy lojalnościowe, Konsument
Loyalty programs, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autor zwraca uwagę na znaczenie zasobów ludzkich we współczesnych przedsiębiorstwach. Wskazuje, że poprzez rozwój personelu przedsiębiorstwa mogą podnieść poziom konkurencyjności. We współczesnym świecie nie wystarczy sporadyczny udział w szkoleniach, ale konieczny jest kompleksowy rozwój tych zasobów, polegający m.in. na stworzeniu sprzyjających, rozwojowych warunków, efektywnym motywowaniu do rozwoju personelu, stosowaniu coachingu, mentoringu i counsellingu.(abstrakt autora)

In the paper author points the importance of human resources in modern companies. Author shows that through staff development, companies can raise the level of competitiveness. In the modern world, sporadically participation in professional training is not enough, but the comprehensive development of those resources is needed, involving for example creating suitable development conditions, effective staff motivation to develop, using coaching, mentoring and counseling.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999,
 2. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008,
 3. S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,
 4. A. Toffler, Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of 21st Century, Bantam Books, New York 1990,
 5. M. Zajączkowski, Marketing-mix. Produkt i cena, Wyd. Lega, Szczecin 2005,
 6. G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Wyd. Moderski i Ska, Poznań 2000,
 7. Cz. S. Nosal, Psychologia decyzji kadrowych, Strategie, kryteria, procedury, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997,
 8. E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009,
 9. M.A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000,
 10. L. Zbiegień-Maciąg, Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wyd. Business Press, Warszawa 1996,
 11. E. Parsloe, Coaching i mentoring, Wyd. Petit, Warszawa 1998,
 12. Metody organizacji i zarządzania, red. J. Czekaj, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007,
 13. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu