BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malara Zbigniew (Politechnika Wrocławska), Kroik Janusz (Politechnika Wrocławska)
Title
Lokalizacja hotelu klasy ekonomicznej jako atrybut konkurencyjności
Localisation as an Attribute of Competitiveness on the Economic Class Hotel Market
Source
Świat Nieruchomości, 2015, nr 1(91), s. 47-52, bibliogr. 7 poz.
World of Real Estate Journal
Keyword
Usługi hotelowe, Konkurencyjność, Ceny usług, Analiza czynnikowa, Poziom cen
Hotel services, Competitiveness, Services prices, Factor analysis, Price level
Note
streszcz., summ.
Country
Wrocław
Wroclaw
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań własnych dotyczące wpływu czynników lokalizacyjnych na zachowania (akceptację) cenową klientów hoteli klasy ekonomicznej we Wrocławiu, o jednakowym celu pobytu. Dokonano przeglądu czynników wpływających na poziom cen usługi hotelowej. Przeprowadzono badania opinii klientów o 43 przesłankach. Wyłoniono, przy użyciu analizy czynnikowej, istotne przesłanki. Z siedmiu sformułowanych przesłanek( atrybutów wartości) lokalizacyjnych trzy z nich znalazły się w zestawie istotnych. Wpływ na takie preferencje miał cel turystyczny pobytu. Cel ten determinuje przekładanie standardowych wymiarów lokalizacyjnych (odległość od dworca, lotniska, centrum, drogi) na rzecz lokalizacji wartościowanej na cel pobytu. Tworzenie konkurencyjności przez lokalizację ma trwałe podstawy ale wymaga badania szczegółowych przesłanek, co wykazano w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the authors' research into the influence of localisation factors on price behaviours (approval) of customers of economy class hotels in Wroclaw, with the identical purpose of stay. The factors affecting the price level of the hotel service were checked. A customer opinion poll with 43 premises was conducted. With the use of the factor analysis, substantial conditions were appointed. Out of seven formulated localisation premises (value attributes), three were included in the set of significant ones. Such preferences were affected by the tourist purpose of the stay. This purpose determines the preference of the localisation assessed according to the purpose of stay over standard localisation dimensions (distance from the station, airports, centre, roads). Creating competitiveness via localisation has solid bases but requires the examination of detailed conditions, which is shown in this article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. El-Moniem Bayoumi A., Saleh M., Atiya, A. F., Abdel Aziz H. , Dynamic pricing for hotel revenue management using price multipliers "Journal of Revenue and Pricing Management", nr 12, [dostęp 11.04.2013] .
  2. D'Aveni R., Piłat K., Trend: Utowarowienie - cichy zabójca zysków, "Harvard Business Review", 2010, nr 4.
  3. Gutowski M., Jak ustalać ceny w czasie kryzysu, "Kwartalnik menadżerów hotelarstwa", 2010, nr 2.
  4. Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, PWN, Warszawa 2009.
  5. Ruskin-Brown I., Skuteczna polityka cenowa, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 2009.
  6. Thrane C. Examining the determinants of room rates for hotels in capital cities: The Oslo experience, "Journal of Revenue and Pricing Management", 2006, nr 5.
  7. Zhang Z., Ye Q., Law R., Determinants of Hotel Room Price: An Exploration of Travelers' Hierarchy of Accommodation Needs, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", 2011, nr 23(7).
Cited by
Show
ISSN
1231-8841
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.91.07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu