BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Katarzyna
Title
Koniunktura w handlu : I kwartał 2004
Business Activity in Trade : 1st Quarter of 2004
Source
Koniunktura w handlu. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2004, nr 41, 34 s., wykr., tab.
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Zapasy, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Ceny towarów
Commercial enterprises, Inventories, Employment in the enterprise, Commodity price
Note
streszcz., summ.
Abstract
W I kwartale odnotowujemy utrzymujące się już od IV kwartału 2001 r. ujemne saldo odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych. Saldo to w ujęciu ważonym wyniosło -35,8. Złożyły się na nie odpowiedzi 216 przedsiębiorstw o następującym rozkładzie: 6,0% respondentów uznało, że w 1 kwartale w stosunku do IV kwartału ich sytuacja się poprawiła, 52,2% ankietowanych nie uchwyciło żadnych zmian w tym zakresie, natomiast 41,8% przedsiębiorstw odnotowało jej pogorszenie. (fragment tekstu)

In the first quarter of 2004, we have reported a negative balance of responses to the question concerning the overall standing of trading enterprises. This trend has been recorded since the fourth quarter of 2001. The weighted balance stood at -35.8 and was computed based on responses received from 216 enterprises. The distribution of responses was as follows: 6.0% of the respondents were of the opinion that their situation in the first quarter of 2004 improved as compared with the fourth quarter of 2003; 52.2% of the surveyed enterprises perceived no difference; and 41.8% of them reported a deterioration in their situation. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3212
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu