BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Katarzyna
Title
Koniunktura w handlu : II kwartał 2005
Business Activity in Trade : 2nd Quarter of 2005
Source
Koniunktura w handlu. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2005, nr 46, 34 s., wykr., tab.
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Zapasy, Ceny towarów, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie
Commercial enterprises, Inventories, Commodity price, Employment in the enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
W II kwartale odnotowujemy ujemne saldo odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany ogólnej sytuacji przedsiębiorstw handlowych. Saldo to w ujęciu ważonym wyniosło -1,0. Na zanotowane w obecnym kwartale saldo złożyły się odpowiedzi 264 przedsiębiorstw o następującym rozkładzie: 21,1% respondentów uznało, że w II kwartale 2005 r. w stosunku do I kwartału 2005 r. ich sytuacja się poprawiła, 56,8% ankietowanych nie uchwyciło żadnych zmian w tym zakresie, natomiast 22,1% przedsiębiorstw odnotowało jej pogorszenie. (fragment tekstu)

In the second quarter of 2005 we have reported a negative balance of responses to the question concerning the overall standing of trading enterprises. The weighted balance stood at -1.0 and was computed based on responses received from 264 enterprises. The distribution of responses was as follows: 21.1% of the respondents were of the opinion that their situation in the second quarter of 2005 improved as compared with the first quarter of 2005; 56.8% of the surveyed enterprises perceived no difference; and 22.1% of them reported a deterioration in their situation. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3212
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu