BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Brennensthul Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cudzik Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czarnecki Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Ocena reakcji opon o różnych wymiarach zewnętrznych na zmianę obciążenia pionowego
Assessment of reaction of tyres with different external dimensions on the change of vertical load
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 7-16, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Rynek oponiarski, Mechanizacja rolnictwa, Rolnictwo
Tire market, Agricultural mechanization, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było porównanie charakteru zmian właściwości trakcyjnych opon ciągnikowych o różnych wymiarach zewnętrznych w zależności od zmiany poziomu obciążenia pionowego. Do badań wybrano dwie opony diagonalne 9.5-24 i 31×15.5-15 charakteryzujące się klasyczną rzeźbą bieżnika. Analizowanymi właściwościami trakcyjnymi były: poślizg, siła trakcyjna wraz z jej składowymi, sprawność trakcyjna a także wartości mocy uciągu oraz mocy traconych na poślizg i opór przetaczania. Stosowano trzy poziomy obciążenia pionowego kół: 4620, 5320 i 6110 N. Badania prowadzono na jednym podłożu (ściernisko). Do określania właściwości trakcyjnych wykorzystano mobilne stanowisko agregatowane z ciągnikiem rolniczym. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że obie opony w zbliżony sposób reagowały na zmianę obciążenia pionowego; w obu przypadkach obserwowano pewne zmiany wartości siły trakcyjnej i oporu przetaczania, nie wykazano natomiast różnic w wartościach sprawności trakcyjnej.(abstrakt oryginalny)

The objective of the research was to compare the nature of changes of tractive properties of tractor tyres with different external dimensions depending on the change of the vertical load level. Two diagonal tyres 9.5-24 and 31×15.5-15 with a traditional shape of a tread were selected for the research. The following tractive properties were analysed: slide, tractive force along with its components, tractive efficiency and values of the towing power and powers lost at slide and rolling resistance. Three vertical load levels of wheels were applied: 4620, 5320 and 6110 N. The research was carried out on one base (stubble field). A mobile stand aggregated with a field tractor was used for determination of tractive properties. Based on the obtained results, it was proved that both tyres similarly reacted on the change of vertical load; in both cases certain changes of tractive force and the rolling resistance were reported; whereas no differences were proved in the tractive capacities values.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bashford, L.L.; Kocher, M.F. (1998). Belts v.s. tires. ASAE Paper No. 98-1073.
 2. Bashford, L.L.; Kocher, M.F.; Tibbetts, T.S. (1999). Wide tires, narrow tires. Biological Systems Engineering: Papers and Publications, Paper 174, 1-7.
 3. Białczyk, W.; Cudzik, A.; Czarnecki, J.; Brennensthul, M. (2012). Energetyczna ocena współpracy opon ciągnika z podłożami rolniczymi o różnych stopniach zagęszczenia. Inżynieria Rolnicza, 4(139)T.1, 7-17.
 4. Brodbeck, K.N. (2004). Choosing the right tire. ASAE Publication, 913C0204, 1-13.
 5. Gholkar, M.D.; Salokhe, V.M.; Keen, A. (2009). The Effect of axle load and tire inflation pressure on the tractive performance of a two wheel drive tractor on soft clay paddy field. An ASABE Meeting Presentation, Paper Number 096606, 1-12.
 6. Grisso, R.; Taylor, R.K.; Way, T.R.; Bashford, L.L. (1992). Tractive performance of 18.4R46 and 18.4R42 radial tractor tires. ASAE Paper no 91-1589, 739-745.
 7. Jenane, C.; Bashford, L.L.; Monroe, G. (1996). Reduction of fuel consumption through improved tractive performance. Journal Agricultural Engineering Research, 64. 131-138.
 8. Jun, H.; Way; T.R., Löfgren, B.; Landström, M.; Bailey, A.C.; Burt, E.C.; McDonald, T.P. (2004). Dynamic load and inflation pressure effects of contact pressures of a forestry forwarder tire. Journal of Terramechanics, 41, 209-222.
 9. Lancas, K.P.; Santos Filho, A.G.; Upadhyaya, S.K. (1997). Performance of low/correct pressure radial ply tires. ASAE Paper, No. 97-1026.
 10. Materek, D. (2004). Analiza właściwości trakcyjnych kołowego ciągnika rolniczego w wybranych technologiach uprawy roślin. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 493. 34-76.
 11. Narang, S.; Varshney, A.C. (2006). Draftability of a 8,95 kW walking tractor on tilled land. Journal of Terramechanics, 43. 395-409.
 12. Wulfsohn, D.; Upadhyaya, S.K.; Chancellor, W.J. (1988). Tractive characteristics of radial ply and bias ply tires in a California soil. Journal of Terramechanics, 25(2), 111-134.
 13. Wulfsohn, D.; Way, T.R. (2009). Factors that influence tractive performance of wheels, tracks and vehicles. Advances in Soil Dynamics vol. 3. St Joseph Michigan ASABE, 209-252.
 14. Taghavifar, H.; Mardani, A. (2013). Investigating the effect of velocity. Inflation pressure and vertical load on rolling resistance of a radial ply tire. Journal of Terramechanics, 50, 99-106.
 15. Zoz, F.M.; Grisso, R.D. (2003). Traction and tractor performance. ASAE Distinguished Lecture Series, Tractor Design No 27, publication number 913C0403.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu