BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tańska-Hus Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Minta Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Nowak Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Podaż i popyt produktu regionalnego wołowina sudecka
Supply and Demand for the Regional Product Sudeten Beef
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 356-360, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Produkty regionalne, Podaż, Popyt
Regional product, Supply, Demand
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono możliwość wdrożenia produktu regionalnego, jakim jest wołowina sudecka. W tym celu dokonano analizy wielkości i struktury stad bydła utrzymywanego w powiatach sudeckich. Oszacowano wielkość i strukturę bazy hotelowo-gastronomicznej, w której można sprzedawać potrawy z wołowiny sudeckiej. Określono także wielkość popytu na ten produkt. Badania prowadzone były w latach 2010-2011 na terenie powiatów: kłodzkiego, jeleniogórskiego, lwóweckiego, lubańskiego, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, dzierżoniowskiego i ząbkowickiego. Z badań wynika, że 275 placówek hotelowo-gastronomicznych sprzedało w badanym okresie ponad 6 mln posiłków głównych, natomiast szacowaną sprzedaż posiłków z udziałem wołowiny sudeckiej wyliczono na 851 200, a szacowany roczny popyt gastronomii na wołowinę sudecką określono na 85,1 t. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the possibility of implementation of the regional product sudeten beef. For this purpose it analyzes the size and the structure of herds maintained in sudeten counties. Moreover in the paper was estimated the size and the structure of accommodation and gastronomic facilities in which it is possible to sell meals of the sudeten beef. Volume of demand for this product was also determined. The study was conducted in the years 2010-2011 in the following districts: Kłodzko, Jelenia Góra, Lwówek, Lubań, Wałbrzych, Kamienna, Dzierżoniów and Ząbkowice. Research has shown that 275 objects sold during the period more than 6 million main dishes, while the projected sale of meals with Sudeten beef was calculated on 851 200 meals. The projected annual demand for catering to the sudeten beef is set at 85.1 t. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nowak M., Tańska-Hus B., Minta S. 2011: Sprzedaż bezpośrednia produktów regionalnych, Zesz. Nauk. UP we Wrocławiu, nr 582, s. 81-82.
  2. Pawłowski L. 2011: Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, Roczniki Ochrona Środowiska, t. 13, s. 333-346.
  3. Piontek F. 2000: Znaczenie narzędzi ekonomiczno-prawnych i rozwiązań organizacyjnych dla wdrożenia rozwoju zrównoważonego, Annual Set The Environmental Protection, t. 2, s. 237-261.
  4. Tańska-Hus B., Minta S. 2012: Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 709, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 23, s. 217-230.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu