BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żmija Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce
Technological Innovation in the Polish Food Industry Companies
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 3, s. 403-408, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacje techniczne
Food industry, Innovations, Enterprise innovation, Technical innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacje są nieodzownym elementem pozwalającym przedsiębiorstwu dostosowywać się do zmieniających się warunków otoczenia. W artykule przedstawiono analizę działalności w zakresie innowacji technologicznych w polskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w latach 2008-2011. W badanym okresie nastąpił ogólny spadek nakładów ponoszonych przez te przedsiębiorstwa na działalność innowacyjną w zakresie innowacji produktowych i procesowych. Głównym rodzajem nakładów na innowacje technologiczne były nakłady inwestycyjne na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia oraz nakłady inwestycyjne na budynki i budowle, a także grunty. Natomiast niewielki był udział nakładów ponoszonych przez przedsiębiorstwa na ich działalność badawczo-rozwojową i zakup wiedzy z zewnętrznych źródeł. (abstrakt oryginalny)

Analysis of technological innovation in the polish food industry enterprises showed that in the period 2008 - 2010 there was a decrease in total expenditures incurred for this activity by nearly 20%. The main type of expenditures in technological innovation in the food industry in the audited period was investment in machinery, equipment and tools and means of transport, investment in buildings and land, reflecting the introduction of new, external technologies. The structure of expenditures also shows that the expenditures for research and development and acquisition of knowledge from external sources are low, which may indicate that the enterprises aren't interested in the creation or acquisition of new knowledge. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drucker P.F. 1992: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, s. 40.
  2. Juchniewicz M. 2009: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście innowacyjności sektora niskiej techniki, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z.1, s. 163-167.
  3. Oslo Manual. 2005: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, third edition, Published by OECD/Eurostat.
  4. Pietrasiński Z. 1970: Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa, s. 9.
  5. Rocznik statystyczny przemysłu. 2010-2012: GUS, Warszawa.
  6. Schumpeter J.A. 1960: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, s. 104.
  7. Szczepaniak I. 2010: Ekonomiczna ocena innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Przemysł Spożywczy, nr 11, s. 4.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu