BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hrebin Ewa
Title
Przychody i koszty oraz rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych
Source
Rachunkowość, 2015, nr 2, s. 17-35, tab.
Keyword
Spółdzielnie mieszkaniowe, Przychody, Koszty, Rachunek zysków i strat, Nieruchomości mieszkaniowe
Housing cooperatives, Revenue, Costs, Profit and loss statement, Real estate housing
Abstract
Rachunek zysków i strat, bez względu na jego postać, obejmuje ogół przychodów, jakie jednostka uzyskała i kosztów, jakie poniosła w toku rocznej działalności. Różnica między przychodami i kosztami, po jej opodatkowaniu, stanowi u osób prawnych wynik netto. Specyfika spółdzielni mieszkaniowych polega na tym, że prowadzą one niejedną, lecz dwie odrębnie rozliczane działalności. Pierwsza, działalność główna, polega na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości, przy czym koszty pokrywane są z opłat lokatorów; jest to działalność bezwynikowa, a różnica między przychodami a kosztami wpływa odpowiednio na wysokość opłat w następnym roku. Druga, pozostała działalność obejmuje wszystkie inne aktywności spółdzielni, a uzyskany z nich zysk może zostać przeznaczony na ustawowo określone cele. Na te, wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zasady nakładają się przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ich myśl zysk (dochód) z gospodarki (pojęcie szersze aniżeli eksploatacja i utrzymanie) zasobami mieszkaniowymi (pojęcie węższe aniżeli nieruchomości, gdyż nie obejmuje lokali użytkowych) jest wolny od podatku, pod warunkiem przeznaczenia go na utrzymanie zasobów mieszkaniowych (pojęcie węższe aniżeli gospodarka zasobami mieszkaniowymi i dodatkowo nie obejmuje eksploatacji zasobów mieszkaniowych). Aby rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych zawierał informacje uwzględniające te okoliczności, konieczna jest modyfikacja przewidzianego w ustawie o rachunkowości wzoru, a zarazem wiedza o tym, co stanowi przychody i koszty pierwszej a co drugiej działalności, a dalej co składa się na przychody i koszty działalności, z której dochód jest wolny od podatku. Mamy nadzieję, że poniższy artykuł będzie pomocą w uzyskaniu lub zaktualizowaniu tej wiedzy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu