BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luchter Bogusław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Bilans użytkowania ziemi w mieście Krakowie (stan 31 XII 1983 r.)
Balance of Land Use in City Krakow (for December 31st, 1983)
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, nr 326, s. 91-101, tabl.
Issue title
Prace z zakresu planowania i ekonomiki regionu
Keyword
Użytkowanie ziemi, Rozwój miasta, Struktura przestrzenna
Land use, City development, Spatial structure
Note
rez., summ.
Country
Kraków
Cracow
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono zasady klasyfikacji form użytkowania, które stanowią podstawę opracowania bilansu. Na koniec zaprezentowano wyniki badań.

The present article is a part of the doctoral dissertation written under the supervision of Professor Jerzy Kruczala and entitled "Direcions of Change of Land Utilization in the Kraków Agglomeration" and consitutes a presentation of the balance of land use in the City of Kraków on December 31st , 1983 based on data obtained in the years 1982-1983. The balance has been made for 88 cadastral units - 4 administrative districts presently existing and maxim 106 units have been distinguished as a result of the adopted classification of forms of and use. Working out the balance has enabled an analysis and estimation of the process of changes in the spatial structure of land use n the City of Kraków in its administrative boundaries on January 1st 1973. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. B. Luchter. Kierunki przemian użytkowania ziemi w aglomeracji krakowskiej, praca doktorska, maszynopis, AE, Kraków 1987.
 2. A. Ptaszycka, Oblicze urbanistyczne współczesnego Krakowa. Rozwój miasta w latach 1949-1955.Perspektywy rozwojowe miasta, w: Studia nad rozwojem miasta, praca zbiorowa pod red. J. Dąbrowskiego, Wyd. Literackie, Kraków 1975.
 3. K. Bromek, Zarys rozwoju historycznego i terytorialnego Krakowa, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. 8 Warszawa-Kraków 1975, s. 15-35.
 4. K. Bromek, Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krakowskiego około 1960 roku, UJ, Prace Geograficzne, z. 14, Prace Instytutu Geografii UJ, nr 31, Zeszyty Naukowe Kraków, 1966.
 5. K. Bromek, R. Mydel, Uwagi metodyczne do opracowania szczegółowej mapy użytkowania ziemi - przestrzeni miejskiej, Folia Geographica, vol. 12, Wrocław 1972.
 6. Instrukcja szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi oprac. J. Kostrowicki, wyd. 3 popr. i uzup., Dokumentacja Geograficzna, z. 3, Warszawa 1962.
 7. J. Grocholska, Bilans użytkowania ziemi w Polsce, cz. 2, według stanu z dnia 31.12.1970 r., Dokumentacja Geograficzna, z. 4, Warszawa 1973.
 8. J. Grocholska, Czynniki wpływające na użytkowanie ziemi w Warszawie, Studia KPZK PAN, t. 46, PWN, Warszawa 1974.
 9. S. Liszewski, Użytkowanie ziemi w miastach woj. Opolskiego, Instytut Śląski, Opole 1973.
 10. J. Grocholska, M. Małecki, T. Pietkiewicz, Bilans użytkowania ziemi w Polsce (według stanu na dzień 31. XII. 1970 r.). cz. 1, Dokumentacja Geograficzna , z. 2, Warszawa, Warszawa 1972.
 11. R. Mydel, Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa, PAN, Oddział w Krakowie, Ossolineum, Wrocław 1979.
 12. K. Orzechowski - Oksza, Przewodnik statystyczno-topograficzny obejmujący wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi..., Kraków 1872.
 13. R. Mydel, Użytkowanie ziemi w obrębie wałów przeciwpowodziowych Wisły na obszarze miasta Krakowa, ZN UJ, Prace Geograficzne 1980, z. 32.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu