BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Katarzyna
Title
Koniunktura w handlu : III kwartał 2013
Business Activity in Trade : 3rd Quarter of 2013
Source
Koniunktura w handlu. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2013, nr 79, 29 s., wykr., tab.
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie, Zapasy, Ceny towarów
Commercial enterprises, Employment in the enterprise, Inventories, Commodity price
Note
streszcz., summ.
Abstract
Według lipcowej edycji badań, koniunktura w handlu w III kwartale 2013 roku w stosunku do 11 kwartału 2012 roku uległa pogorszeniu. W ciągu kwartału wartość wskaźnika koniunktury zmniejszyła się o 1,7 punktu i wynosi obecnie -4,7 punktu. Wskaźnik koniunktury w III kwartale 2013 roku jest również niższy w porównaniu do wartości sprzed roku (wyniosła ona bowiem +3,0) oraz do średniej dla tego okresu dla ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona +2,3 punktu). Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to najniższy wskaźnik koniunktury odnotowany dla tego okresu od 2003 roku. (fragment tekstu)

The survey of July 2013 showed deterioration of business condition in trade compared to the previous quarter. In Q3 2013 compared to Q2 2013 the value of business indicator decreased by 1.7 pts and amounts to -4.7 pts. It is lower than in Q3 2012 (+3.0 pt) and has been below the Q3 average over the last ten years (which amounts to +2,3 pts). It is worth noting that the current value of business indicator for the third quarter has been the lowest since 2003. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3212
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu