BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Mirosław (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie; Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie)
Title
Kilka uwag o kabotażu w transporcie kolejowym
A Few Remarks About the Cabotage in the Rail Transport
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2010, nr 11, s. 31-37, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Problemy transportu
Keyword
Transport kolejowy
Railway transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Segment przewozów kabotażowych na rynku transportowym został najpóźniej zliberalizowany. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej pod naciskiem wielu państw podjęto ochronę wewnętrznych rynków przewozowych (np. niemieckiego). Okres ochronny wyniósł 3 lata z możliwością przedłużenia o następne 2 lata. Wykorzystały to takie państwa jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, ograniczając dostęp polskim przewoźnikom do swoich wewnętrznych rynków. De facto dopiero 1 maja 2009 roku zniesiono zakaz przewozów kabotażowych w państwach unii europejskiej. Polscy przewoźnicy drogowi, wykorzystując ten pięcioletni okres na dostosowanie się do wymaganych standardów technicznych, socjalnych ekonomicznych czy ekologicznych, teoretycznie bez przeszkód uzyskali stosowne licencje i powinni wykonywać przewozy kabotażowe towarów. W praktyce wystąpiło jednak wiele negatywnych zjawisk.(abstrakt autora)

Author, in his report tells about the phenomenon of cabotage services in transport. He presents it, in contekst of road and rail transport. Cabotage in rail transport refers to entering in life directive 2007/58/WE with concerns opening of market for international passengers transit. He describes it in synthethic process of access and restriction in cabotage services in international service of passengers transit.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej.
  2. Dyrektywa 2007/58/WE Parlamentu Europejskiego Europejskiego i  Rady z 23.10. 2007, zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych.
  3. Maszewski W., Tunia P., Hamburg: Deutsche Bahn zablokuje rozwój PKP Intercity, "Nasz Dziennik" 2009, nr 139.
  4. Raczyńska J., III pakiet kolejowy. Nowe unijne regulacje w  zakresie organizacji kolejowych przewozów pasażerskich, "Technika Transportu Szynowego" 2008, nr 1-2.
  5. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  6. Walczak R., Kabotaż: nowe rynki dla polskich przewoźników, "Transport i Spedycja" 2009, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu