BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Bartosz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Behaviour of Polish holdings carrying out real estate development business during the 2008-2012 crisis
Source
Journal of Management and Financial Sciences, 2014, vol. 7, nr 18, s. 81-92, wykr., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zapobieganie kryzysowi, Kryzys finansowy, Rynek nieruchomości, Obrót nieruchomościami
Crisis prevention, Financial crisis, Real estate market, Real estate trade
Note
summ.
Abstract
The article presents results of case studies of the biggest holdings carrying out real estate development business in Poland during the 2008-2013 crisis. The qualitative research made it possible to identify behaviours that are most favourable and most unfavourable for building a company's crisis resilience. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, ed. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2013.
  2. Galavan R., Murray J., Markides C, Strategy, Innovation and Chang, Oxford University Press, New York 2008.
  3. Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, ed. A. Adamska, E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-8968
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu