BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górak-Sosnowska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Choroby cywilizacyjne w świecie arabskim: niedoceniane zagrożenie
Source
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2009, nr 1-4, s. 97-112, tab.
Keyword
Choroby, AIDS, Używki
Illness, AIDS, Substances
Country
Półwysep Arabski
Arabian Peninsula
Abstract
Choroby cywilizacyjne i społeczne stanowią dosyć szczególną kategorię chorób w świecie arabskim z tego względu, że w powszechnej świadomości zdają się nie stanowić zagrożenia w regionie. Z punktu widzenia religijnych muzułmanów wykluczają je normy religijne zakazujące spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, a także potępiające palenie tytoniu czy nadmierną wagę. Z kolei z punktu widzenia obserwatorów zachodnich, państwa arabskie nie osiągnęły jeszcze poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, właściwego dla występowania tego rodzaju chorób. Wreszcie, patrząc na dane statystyczne, okazuje się, że zagrożenie większością chorób cywilizacyjnych w państwach arabskich jest nadal niewielkie - niekiedy najniższe w porównaniu do innych regionów.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bener A., Kamal A., Tewfik I., Sabuncuoglu O., Prevalence of Dieting, Overweight, Body Image Satisfaction and Associated Psychological Problems in Adolescent Boys, "Nutrition and Food Science", 2006, Vol. 36, No. 5.
 2. Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1, Warszawa 1997.
 3. DeJong J., EL-Khoury G., Reproductive Health of Arab Young People, "British Medical Journal", 21/10/2006, Vol. 333.
 4. Dialmy A., Sexuality in Contemporary Arab Society, "Social Analysis", Vol. 49: 2005, No. 2.
 5. Eastern Mediterranean Tobacco Control Profile, WHO 2007.
 6. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl.
 7. Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections. Jordan, UNICEF/WHO/UNAIDS, 2004.
 8. Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections. Kuwait, UNICEF/WHO/UNAIDS, 2004.
 9. Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections. Oman, UNICEF/WHO/UNAIDS, 2004.
 10. Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections. Yemen, UNICEF/WHO/UNAIDS, 2004.
 11. Estimated Deaths per 100,000 Population by Cause and Member State, 2002(a), WHO, 2004.
 12. Facts and Ideas from Anywhere, "Baylor University Medical Center Proceedings", 2005, No. 18.
 13. Gańczak M., Break the Silence: HIV/AIDS Knowledge, Attitudes and Educational Needs Among Arab University Students in United ARAB Emirates, "The Journal of Adolescent Health", 2007, Vol. 40(6).
 14. Global Alcohol Database, WHO 2007.
 15. Global Market Information Database, Cigarettes - Morocco, 11.04.2007.
 16. Gray P., HIV and Islam: is HIV Prevalence Lower Among Muslims?, "Social Science & Medicine", Vol. 58: 2004, Issue 9.
 17. Jenkins C., Robalino D., 2003 HIV/AIDS in the Middle East and North Africa. The Cost of Inaction, World Bank, Washington 2003.
 18. Kaiser H., HIV/AIDS Epidemics Cannot Continue to Go Unchecked in Predominantly Muslim Countries, "The Body", 2005, http://www.thebody.com/kasier/2005/jul13_05/muslim_countries_aids.html.
 19. Middle East and North Africa. Fact Sheet, UNAIDS, grudzień 2006.
 20. TheMillennium Development Goals in the Arab Region 2005, E/ESCWA/SCU/2005/3/Summary, ONZ, New York, 6.09.2005.
 21. Millennium Development Goals Indicators, UN 2007.
 22. Musaiger A., Lloyd O., Bener A., El-Neyadi S., Lifestyle Factors Associated with Obesity Among Male Arab Emirates, "Nutrition and Food Science", 2003, Vol. 33, No. 4.
 23. Musaiger A., Shahbeek N., The Effect of Education and Obesity on Attitudes Towards Fads Related to Weight Reduction Among Arab Women in Qatar, "Nutrition and Food Science", 2001, Vol. 31, No. 4.
 24. Obermeyer C., HIV in the Middle East, "British Medical Journal", 2006, Vol. 333.
 25. Preventing HIV/AIDS in the Middle East and North Africa. A Window of Opportunity to Act, World Bank, Washington 2005.
 26. 2006 Report on the Global AIDS Epidemic, UNAIDS 2006.
 27. 2007 World Drug Report, United Nations Office on Drugs and Crime.
 28. Sektor napojów alkoholowych w Tunezji, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tunezji - Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Tunis 2006.
 29. Young People's Sexual and Reproductive Health in MENA, Population Reference Bureau MENA, Washington, 2007.
 30. Zakrzewski A., Sens żucia. Qat w kulturze i życiu społecznym Jemenu, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
 31. Zyzik M., Małżeństwo w prawie muzułmańskim, Elipsa, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0208-791X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu