BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos Zuzanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Programy CIVITAS jako wsparcie dla bardziej ekologicznego, komfortowego i bezpiecznego transportu miejskiego
Civitas Programmes as the Support for More Ecological, Luxurious and Safe City Transport
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2010, nr 11, s. 95-107, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Problemy transportu
Keyword
Transport, Transport ekologiczny, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Transport miejski
Transport, Ecological transport, Road traffic safety, City transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Funkcjonowanie komunikacji miejskiej jest w dużym stopniu uzależnione od rodzaju obsługiwanej aglomeracji, wsparcia władz regionalnych i współpracy firm przewozowych. Każde większe miasto potrzebuje sprawnie działających połączeń autobusowych i tramwajowych. Dla komunikacji miejskiej współczesnym wyzwaniem jest jednak nie tylko zapewnienie mobilności mieszkańcom miasta, lecz również wypracowanie stabilnego, proekologicznego i bardziej wydajnego systemu transportu miejskiego. Jest to oparte w głównej mierze na wdrażaniu nowatorskich, wspólnie zintegrowanych rozwiązań, które mają za zadanie łączyć technologie i działania wynikające z polityki transportowej danego miasta oraz polityki propagowanej przez Unię Europejską. Jedną z bardziej popularnych inicjatyw w tym zakresie jest CIVITAS.(abstrakt autora)

The paper presents selected solutions which have been applied in implementing the Civitas Programmes in Europe. Those projects are supported by European Unions Framework Programmes. Main activities aim at developing clean, sustainable and effi - cient urban and metropolitan transport. This goals are being achieved by many projects, such as promoting bike as the cleanest and fastest way of traveling in city center, Car - Sharing, city center restricted area etc. CIVITAS projects are solutions giving priority to public transport, reducing transport pollution in cities and maximizing good features of using public transport.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gospodarowanie w komunikacji miejskiej, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
  2. Gospodarowanie w transporcie miejskim, red. Z. Gługiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994.
  3. Kelles-Krauz M., Czynniki ekonomiczne i organizacyjne racjonalizacji komunikacji miejskiej, Wydawnictwo Autobusy Sp. z o.o., Radom 2004.
  4. Kęsek J., Kościelniak M., System car-sharing - nowe rozwiązanie w zakresie wykorzystania samochodu, "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 7-8.
  5. http://www.civitas-initiative.org/.
  6. http://cordis.europa.eu/
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu