BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Polityka informacyjna wybranych banków centralnych i jej rola we wspieraniu stabilności finansowej
The Information Policy of Selected Central Banks and its Role in Supporting Financial Stability
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, t. 56 nr 5, s. 43-52, bibliogr. 14 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek
Keyword
Polityka informacyjna, Banki centralne, Stabilność finansowa
Information policy, Central banks, Financial sustainability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zapewnienie stabilności finansowej jest dzisiaj celem, jaki stawiają sobie różne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego. Wśród nich szczególną rolę pełni bank centralny. Oprócz klasycznej funkcji pożyczkodawcy ostatniej instancji duże znaczenie ma polityka informacyjna i przejrzystość podejmowanych przez niego działań. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest próba określenia znaczenia tej polityki dla utrzymania stabilności finansowej oraz prezentacja narzędzi polityki informacyjnej stosowanych przez banki centralne.(abstrakt oryginalny)

Ensuring financial stability is the present objective of various safety net institutions. The central bank plays an important role in this. It fulfills the classic function of the lender of last resort. Additionally, it can support financial stability by transparent actions and proper communication. This article focuses on the presentation of the central bank's information policy tools.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Forward guidance. Comparison of G-4 central banks latest communication policy innovations, Allianz Global Investors, Frankfurt 2013.
 2. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 3. Musielak-Linkowska M., Rola przejrzystości i odpowiedzialności polityki monetarnej banku centralnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008, nr 4.
 4. Noga M., Komunikacja banków centralnych z otoczeniem a realizacja polityki pieniężnej na przykładzie NBP, mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/72/18.pdf, [24.02.2014].
 5. Osiński J., Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, OW SGH, Warszawa 2010.
 6. Pyka I., Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym. Dyscyplina regulacyjna, skuteczność, instrumenty, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 7. Pyka I., Bankowość centralna wobec skutków kryzysu finansowego gospodarki globalnej, "Studia Ekonomiczne" 2010, nr 71.
 8. Raport o inflacji listopad 2013, NBP, Warszawa 2013.
 9. Raport o stabilności systemu finansowego, NBP, Warszawa 2011.
 10. Sotomska-Krzysztofik P., Jak Bank Szwecji wspiera stabilność finansową za pomocą polityki informacyjnej, "Bank i Kredyt" 2005, nr 1.
 11. Sotomska-Krzysztofik P., Szczepańska O., Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego, "Materiały i Studia NBP" 2006, nr 200.
 12. Strona internetowa EBC: www.ecb.int/ecb/orga/transparency/html/index.en.html [24.02.2014].
 13. Szczepańska O., Sotomska- Krzysztofik P., Kryzysy finansowe w krajach skandynawskich, "Materiały i Studia NBP" 2007, nr 216.
 14. Tymoczko D., Ewolucja systemu finansowego a skuteczność polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 2002, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu