BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żywiecka Hanna (Narodowy Bank Polski)
Title
Skuteczność niestandardowych działań Fed w świetle badań empirycznych i zmian wskaźników rynkowych
The Efficiency of the Federal Reserve Non-Standard Measures in Light of Empiric Evidence and Market Data Changes
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, t. 56 nr 5, s. 101-121, bibliogr. 22 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek
Keyword
Kryzys finansowy, Polityka pieniężna
Financial crisis, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Company
Bank Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Najważniejszym elementem wdrożonej przez System Rezerwy Federalnej niekonwencjonalnej polityki pieniężnej była, realizowana począwszy od 2008 r., polityka poluzowania ilościowego w czystej postaci (tzw. direct quantitative easing), polegająca na skupie aktywów sektora publicznego, w tym papierów dłużnych emitowanych przez agencje rządowe GSE (Government Sponsored Enterprises), obligacji zabezpieczonych kredytami hipotecznymi tychże agencji (MBS - Mortgage Backed Securities) oraz rządowych papierów skarbowych. Realizowany w ramach programu Large Scale Asset Purchase skup aktywów przez władze monetarne przyczynił się do zwiększenia płynności banków, a także poprawy warunków finansowania na rynku, bowiem dzięki działaniu efektu portfelowego obniżyła się wysokość rynkowych długoterminowych stóp procentowych. Pozytywne efekty dało się również zauważyć na rynku pracy oraz w obszarze aktywności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

The most significant element of unconventional monetary policy, applied for the first time in a bigger scale by the Federal Reserve in 2008, was Direct Quantitative Easing. This consisted of public sector asset purchases containing Government Sponsored Debt and Mortgage-Backed Securities, as well as, Treasury Papers. Asset purchases known as the Large Scale Asset Purchase program contributed to the growth of commercial bank liquidity, as well as, to the improvement of financing conditions on the market as, thanks to the portfolio effect, the long term interest rates were decreased. Some positive effects on the labour market, as well as, in the area of economic activity can be proven as well.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. An Act to provide for the establishment of Federal reserve banks, to furnish an elastic currency, to afford means of rediscounting commercial paper, to establish a more effective supervision of banking in the United States, and for other purposes, Federal Reserve Act, (ch. 6, 38 Stat. 251, uchwalona 23 grudnia 1913 r., 12 U.S.C. ch. 3).
 2. Bernanke B., Monetary Policy Since the Onset of the Crises, przemowa wygłoszona w trakcie "Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Symposium" w Jackson Hole, Wyoming, 31 sierpnia 2012 r. [wydruk komputerowy].
 3. Bini Smaghi L., Conventional and unconventional monetary policy, wykład wygłoszony w International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB) w Genewie, 28 kwietnia 2009 r. [wydruk komputerowy].
 4. Fic T., Skutki niekonwencjonalnej polityki pieniężnej w krajach rozwiniętych (USA, strefie euro, Japonii i Wielkiej Brytanii) i na rynkach wschodzących (Brazylii, Chinach, Indiach i Rosji), wykład wygłoszony w ramach Seminarium IE NBP, 13 listopada 2013.
 5. Fleming M.J., Klagge N.J., Income Effects of Federal Reserve Liquidity Facilities, "Current Issues in Economics and Finance" 2011, t. 17, nr 1.
 6. Gagnon J., Raskin M., Remache J., Sack B., Large-Scale Asset Purchases by the Federal Reserve: Did they Work?, "Economic Policy Review" 2011, maj.
 7. Globalne echa decyzji Fedu, "The Wall Street Journal", za: "Rzeczpospolita", 18 września 2012 r.
 8. Harding R., Fed launches $400 bn "Operation Twist", "Financial Times", 21 września 2011 r.
 9. Lubowski A., Fed: zmienia się sternik, ale nie kurs, "Obserwator Finansowy", 30 stycznia 2014 r., www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/fed-zmienia-sie-sternik-ale-nie-kurs [10.06.2014].
 10. Monetary Policy and the Economy, www.federalreserve.gov/pf/pdf/pf_2.pdf [10.06.2014].
 11. Najważniejsze banki centralne prężą muskuły, "Rzeczpospolita", 21 września 2012 r.
 12. Prusek T., Fed zawiódł Wall Street, "Gazeta Wyborcza", 2 sierpnia 2012 r.
 13. Przybylska-Kapuścińska W., Problemy polityki pieniężnej banków centralnych w okresie kryzysu, "Ekonomia i Prawo" 2012, t. X, nr 3.
 14. Roubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 15. Rzońca: Niekonwencjonalna polityka pieniężna opóźnia restrukturyzacje banków, www.obserwatorfinansowy. pl/tematyka/finanse-publiczne/rzonca-niekonwencjonalna-polit-pieniezna-opozn ia-restrukturyzacje-sektora-bankowego [10.06.2014].
 16. Stein J.C., Evaluating Large-Scale Asset Purchases, przemowa wygłoszona w Brookings Institution w Waszyngtonie, 11 października 2012 r. [wydruk komputerowy].
 17. Winiecki J., Świat darmowego pieniądza i jego dotychczasowe konsekwencje, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2013, nr 129.
 18. Woźniak P., Długofalowe skutki polityki niskich stóp i poluzowania polityki pieniężnej, "Zeszyty BRE Bank-CASE" 2013, nr 129.
 19. Wstępny odczyt PKB za I kw. w centrum uwagi, www.kontoteka.pl/wstepny-odczyt-pkb-za-i-kw-w-centrum-uwagi.html [10.06.2014].
 20. Wydarzenia gospodarcze w kraju i na świecie, luty 2014, www.bfg.pl/sites/default/files/dokumenty/ wydarzenia_2014.02.pdf [10.06.2014].
 21. Wyniki gospodarki USA najgorsze od pięćdziesięciu lat, wyborcza.biz/biznes/1,101562,6665338,Wyniki_ gospodarki_USA_najgorsze_od_piecdziesieciu.html [10.06.2014].
 22. Żywiecka H., Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa 2013.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu