BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajewicz-Woźniak Alicja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Wpływ walut wirtualnych na skuteczność polityki pieniężnej
Virtual Currency Schemes and Monetary Policy Conduct
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, t. 56 nr 5, s. 139-152, bibliogr. 13 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek
Keyword
Wirtualna waluta, Polityka pieniężna, Bitcoin
Virtual currency, Monetary policy, Bitcoin
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł wskazuje konieczność uwzględnienia systemów walut wirtualnych w planowaniu działań związanych z prowadzoną polityką pieniężną. Definiując systemy walut wirtualnych, wskazuje jednocześnie te istotne z punktu widzenia władz monetarnych poszczególnych krajów. Przedstawiona charakterystyka funkcjonujących systemów koncentruje się na ograniczonych możliwościach ich kontrolowania. Ustalenie sposobów oddziaływania wirtualnych walut na realną gospodarkę jest punktem wyjścia do dalszych analiz. Rozpatrywany jest wpływ rozwoju rynku wirtualnych walut na ilość pieniądza w obiegu, szybkość jego krążenia, wykorzystanie gotówki w realizowanych transakcjach, zniekształcenia informacji płynących z agregatów pieniężnych oraz reputację banków centralnych. Umożliwia to określenie potencjalnego wpływu systemów walut wirtualnych na efektywność prowadzonej polityki pieniężnej.(abstrakt oryginalny)

This article indicates the necessity of taking virtual currency schemes into consideration while planning actions undertaken during the implementation of monetary policy. It defines virtual currency schemes and specifies those relevant to monetary authorities. The presented characteristics of operating systems concentrate on limited possibilities for controlling them. Determining the interaction between virtual currencies and the real economy creates the basis for further analysis. The article examines the impact of virtual currency market growth on the quantity of money, the velocity of money, the use of cash, distortion of information derived from monetary aggregates, and the central banks' reputation. This enables determining the potential impact of virtual currencies on the effectiveness of monetary policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A new specie, "The Economist", 13 kwietnia 2013 r.
 2. Bank for International Settlements, Committee on Payment and Settlement Systems, Innovations in Retail Payments. Report of the Working Group on Innovations in Retail Payments, www.bis. org/publ/cpss102.pdf [23.03.2014].
 3. Borak D., Yellen: Fed doesn't have authority to regulate Bitcoin, "American Banker" 2013, t. 179, nr F309.
 4. Bustillos M., The Bitcoin boom, "The New Yorker", 2 kwietnia 2013 r., www.newyorker.com/online/ blogs/elements/2013/04/the-future-of-bitcoin.html [11.08.2013].
 5. European Central Bank, Virtual currency schemes. October 2012, Frankfurt am Mein 2012, www. ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf [1.02.2014].
 6. May G., The future of financial services in Europe, "Foresight" 2004, t. 6, nr 5.
 7. Money 101. Understanding cryptocurrencies, "Finweek", 11 lipca 2013 r.
 8. Peng H., Sun Y., The theoretic and empirical analysis on the impact of network virtual money on real money supply, referat wygłoszony w trakcie "International Conference on Future Computer and Communication", 2009, 3y.uu456.com/bp-37b8c784cc22bcd126ff0cs8-1.html [22.02.2014]
 9. Pohjanpalo K., Bitcoin Judged Commodity in Finland after Failing Money Test, "Bloomberg Technology", 20 stycznia 2014 r., www.bloomberg.com/news/2014-01-19/bitcoin-becomescommodity- in-finland-after-failing-currency-test.html [13.02.2014].
 10. Simonite T., Bitcoin isn't the only cryptocurrency in town, "MIT Technology Review", 15 kwietnia 2013 r., www.technologyreview.com/news/513661/bitcoin-isnt-the-only-cryptocurrency-in- -town/ [15.03.2014].
 11. Surowiecki J., Cryptocurrency, "Technology Review" 2011, t. 114, nr 5.
 12. Teitelbaum D.E., Elders M.H., Alavian R.P., Issues for payments in virtual economies, "Journal of Payments Strategy and Systems" 2012, t. 5, nr 4.
 13. Varriale G., Bitcoin: how to regulate a virtual currency, "International Financial Law Review" 2013, t. 32, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu