BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszko Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Przejrzystość systemów prognozowania inflacji - próby pomiaru
How to Measure the Transparency of the Inflation Forecasting System
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2014, t. 56 nr 5, s. 153-171, bibliogr. 20 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Polityka pieniężna wobec wyzwań współczesnych gospodarek
Keyword
Polityka pieniężna, Inflacja, Przejrzystość
Monetary policy, Inflation, Transparency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne banki centralne funkcjonują w obudowie podstaw instytucjonalnych, takich jak: niezależność, wiarygodność, przejrzystość i odpowiedzialność demokratyczna. Aspekty te są trudno mierzalne, bierze się stąd kłopot w weryfikacji hipotez badawczych eksplorujących związki między poziomem realizacji aspektów instytucjonalnych a skutecznością banku centralnego czy wynikami gospodarki. W artykule przedstawiono istotę pomiaru aspektów jakościowych - przede wszystkim przejrzystości. Jego celem jest prezentacja miernika przejrzystości systemów prognozowania inflacji. Miernik taki jest narzędziem badawczym umożliwiającym rozszerzenie badań nad związkami między prognozami inflacji a oczekiwaniami inflacyjnymi i ich determinantami.(abstrakt oryginalny)

Modern central banks are independent, transparent, and accountable for their decisions. They also want to be credible. As those features are of a qualitative nature, it is difficult to measure them. Immeasurability of the qualitative backgrounds of monetary policy means that some kinds of research hypotheses may not actually be verified. Those hypotheses assume the existence of the relationships between monetary policy (or the economy) outcomes and the implementation of sound institutional backgrounds. This article focuses on measuring central bank transparency. It presents the degree of the central bank's forecasting system transparency measure. This measure enables the examination of the relationships between the transparency of the forecasting system and the role of inflation forecast in expectation formation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, WN PWN, Warszawa 2004.
 2. Bini Smaghi L., Gros D., Is the ECB Sufficiently Accountable and Transparent?, ENEPRI Working Paper No. 7, Brussels 2001.
 3. Brzoza-Brzezina M., Kot A., The Relativity Theory Revised: Is Publishing Interest Rates Forecast Really so Valuable?, National Bank of Poland Working Papers No. 052/2008.
 4. Chortareas G., Stasavage D., Sterne G., Does it Pay to Be Transparent? International Evidence from Central Bank Forecasts, The Federal Reserve Bank of St. Louis, St. Louis 2002.
 5. Cukierman A., Central Bank Strategy, Credibility and Independence: Theory and Evidence, The MIT Press, Cambridge, MA 1992.
 6. Eijffinger S.C., Geraats P.M., How Transparent Are Central Banks?, Cambridge Working Papers in Economic No. 0411, Cambridge 2005.
 7. Fry M., Julius D., Mahadeva L., Roger S., Sterne G., Key Issues in the Choice of a Monetary Policy Framework, w: Monetary Policy Frameworks in a Global Context, red. L. Mahadeva, G. Sterne, Routledge, London - New York 2000.
 8. Inflation Expectations, red. P. Sinclair, Routledge, London - New York 2010.
 9. Khan G., Communicating a Policy Path: the Next Frontier in Central Bank Transparency?, "Economic Review" 2007, I kwartał.
 10. Kissmer F., Wagner H., Central Bank Independence and Macroeconomic Performances. A Survey of the Evidence, w: Central Banking in Eastern Europe, red. N. Healey, B. Harrison, Routledge, London - New York 2004.
 11. Kowalak M., Jakościowe aspekty polityki współczesnego banku centralnego, "Bank i Kredyt" 2006, t. 37, nr 3.
 12. Mackiewicz-Łyziak J., Wiarygodność banku centralnego, Difin, Warszawa 2010.
 13. Pietrucha J., Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej - teoria i pomiar, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2008.
 14. Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M., Sygnalizowanie intencji w systemie komunikacji banku centralnego z rynkiem, "Studia Ekonomiczne" 2012, nr 105.
 15. Sagan A., Analiza rzetelności skali satysfakcji i lojalności, StatSoft Polska, Kraków 2003, www. statsoft.pl/czytelnia/marketing/rzetelnosc.pdf [10.06.2014].
 16. Siklos P., The Changing Face of Central Banking: Evolutionary Trends Since World War II, Cambridge University Press, Cambridge - New York 2002.
 17. Skořepa M., Kotlán V., Assessing Future Inflation in Inflation Targeting: Forecasts or Simulations, w: Monetary Policy in Changing Environment, BIS Paper No. 19, Basel 2003.
 18. Szyszko M., Prognozowanie inflacji w polityce pieniężnej, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 19. Szyszko M., The Interdependences of Central Bank's Forecasts and Inflation Expectations of Consumer," Bank i Kredyt" 2013, t. 44, nr 1.
 20. Woodford M., Interest and Prices, Princeton University Press, Princeton 2003.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu