BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurzynowski Adam
Title
Praca na emeryturze
Source
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2008, nr 1-4, s. 129-141, rys., tab.
Keyword
Praca, Integracja społeczna, Kapitał ludzki, Emeryci
Labour, Social integration, Human capital, Pensioners
Abstract
Przejście na emeryturę, przejście do kolejnej fazy życia ma dla każdego człowieka inne znaczenie. Pomimo że emerytura czeka wszystkich, którzy mają do niej uprawnienia, to jednak stosunek do momentu przejścia na emeryturę jest na ogół różny u poszczególnych osób. Jedni oczekują emerytury jako zdarzenia uwalniającego od formalnych obowiązków zawodowych i nastania swobody, niezależności działania, drudzy oczekują emerytury z niepokojem, ponieważ przewidują, lub przeczuwają pustkę, która może się pojawić z związku z zaprzestaniem pracy zawodowej. Z uwagi na to, że czas przejścia na emeryturę regulują przepisy prawne, dotyczą one wszystkich pracujących osiągających wiek emerytalny, co zapewne jest rozwiązaniem, które nie satysfakcjonuje wszystkich, ale oparte jest na kryterium obiektywnym - wieku. Nie oznacza to jednak, że po osiągnięciu wieku emerytalnego człowiek traci nagle swoje zdolności zawodowe, przeciwnie bardzo często może z nich jeszcze długo korzystać.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Aktywizacja ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2006 r., GUS, Warszawa 2006.
  2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
  3. Błędowski P., Lokalna polityka społeczna wobec osób starszych, SGH, Warszawa 2002.
  4. Piotrowski J., Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie, PWN, Warszawa 1975.
  5. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, L. Frąckiewicz (red.), AE Katowice i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice 2005.
Cited by
Show
ISSN
0208-791X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu