BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiatkowski David
Title
Najważniejsze aspekty personalizmu w ujęciu Wojciecha Słomskiego
The most important aspects of personalism from Wojciech Słomski's perspective
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 51-86, bibliogr. 30 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia człowieka
Human philosophy
Abstract
Wolność dla każdego człowieka jest tym, co pozwala mu zachować się i postępować jak osoba, a jednocześnie znajduje się w centrum jego życia [Słomski, 2002]. Stanowi jednocześnie jego azyl, misterium, serce, a także jest sensem wartości wyznawanych przez niego oraz całym sensem życia. Przez to też, staje się jednym z ważniejszych i kluczowych problemów każdego człowieka niezależnie od tego, w jaki sposób podchodzi on do zagadnienia wolności i w jaki sposób ją postrzega [Słomski, 2000]; [Słomski 1998]; [Słomski, 1998a]. Z uwagi na jej ogromne znaczenie i fakt, że stanowi jeden z integralnych elementów życia i duszy człowieka jest przedmiotem zainteresowania nie tylko filozofów, ale również etyków, psychologów oraz socjologów. (fragment tekstu)

Freedom for every human being is what allows him to behave and act as a person, and simultaneously it is in the centre of his life. It makes up his asylum, mysteries, and heart at the same time, and also is the sense of values professed by him and the whole sense of his life. Due to it, it also becomes one of more important and key problems of every man irrespective of how he approaches the issue of freedom and in what way he perceives it. Professor Słomski believes that although personalism is philosophy based on man, it unceasingly also draws from different currents which help to perceive man in a decidedly wider context. Due to it one can also assume that practically every philosophy which considers individuals can be treated as personalistic, even if this current will be Marxism. Such an approach caused that also in Professor Słomski's philosophy there are present references to Marxism and existentialism, which are collated with Christian personalism.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartnik, Cz. 2000. Personalizm, Lublin.
 2. Barth, G. 2009. Pojęcie i rozwój personalizmu, Polski personalizm, 29.11.2009.
 3. Ryziński, R. 2001. Francuski personalizm I połowy XX w. w ujęciu Wojciecha Słomskiego, in: Parerga 4.
 4. Słomski, W. 1996a. Wolność osoby ludzkiej według Emmanuela Mouniera, Warszawa.
 5. Słomski, W. 1998. Osoba, osobowość - koncepcja osoby w personalizmie chrześcijańskim, in: Kronika Diecezji Sandomierskiej 91.
 6. Słomski, W. 1998a. Personalistyczna koncepcja wolności Emmanuela Mouniera, in: EF 26.
 7. Słomski, W. 2000. Kilka uwag o personalizmie Emmamuela Mouniera, in: OF 19.
 8. Słomski, W. 2000a. Personalistyczna wizja wolności, Warszawa.
 9. Słomski, W. 2001. Filozofia - sztuka myślenia, in: Filozofia w Szkole, pr. zb. pod. red. B. Burlikowskiego, W. Słomskiego, Kielce - Warszawa. Najważniejsze aspekty personalizmu w ujęciu Wojciecha Słomskiego Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012.
 10. Słomski, W. 2002. Wolność - jej znaczenie, rola i ważniejsze orientacje, in: RF 1.
 11. Słomski, W. 2002a. Kilka uwag o personalizmie Emmanuela Mouniera, in: Archeus 3.
 12. Słomski, W. 2002b. Wolność - jej znaczenie, rola i ważniejsze orientacje, in: RF 1.
 13. Słomski, W. 2002c. O tożsamość europejską. Uwag kilka z punktu widzenia filozofii kultury, in: Wszechnica polska Nr 3.
 14. Сломски, В., 2003. Філософія в житті, Lviv.
 15. Słomski, W. 2003a. Emmanuela Mouniera filozoficzna koncepcja chrześcijańskiego personalizmu, in: Phenomena Nr 9.
 16. Słomski, W. 2003b. Pojęcie bytu i jego funkcja w kształtowaniu kultury duchowej i cywilizacji europejskiej, in: Nr IDEA XV
 17. Słomski, W. 2003. The Philosophy of Culture and European identity, in: Forum Philosophicum Nr 8.
 18. Słomski, W. 2004. Introduction to the philosophy of Emmanuel Mounier, in: Parerga Nr 1.
 19. Słomski, W. 2004a. Koncepcja osoby w filozofii E. Mouniera, in: Ruch Pedagogiczny Nr 1-2.
 20. Słomski, W. 2004b. Koncepcja komunikacji w filozofii Emmanuela Mouniera, in: Filozofia a źivot, Prešov.
 21. Słomski, W. 2004c. Mit i logos, in: Idea 16.
 22. Słomski, W. 2005. Rund um die Kommunikationskonzeption in der Philosopie von Emmanuel Mounier, in: Doctrina Nr 2.
 23. Сломски, В. 2005b. Философия - воспитание для будущего, in: Проблемы Государства, Тамбов.
 24. Słomski, W. 2006. Úvod do filozofie Emanuela Mouniera, Prešov.
 25. Сломски, В. 2006a. Историко-Философское Эссе, Minsk.
 26. Słomski, W. 2007. Etyka a filozofia, in: Parerga Nr 3.
 27. Słomski, W. 2007a. Człowiek u progu XXI wieku - dramat wyborów etycznych, in: Parerga Nr 4.
 28. Słomski, W. 2008. Duch personalizmu, Warszawa.
 29. Słomski, W. 2008a. The civilization of labour in the personalistic philosophy of Emmanuel Mounier, in: Parerga Nr 1.
 30. Słomski, W. 2009. Emmanuela Mouniera trzecia droga, in: Toruński Przegląd Filozoficzny Nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu