BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryziński Remigiusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Etyka mediów w kontekście kulturowym
Media ethics in the cultural context
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 87-98, bibliogr. 3 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Kultura, Historia, Media, Etyka
Culture, History, Media, Ethics
Abstract
The author discusses the history of the media and their functions. Then he examines the ethical aspects of their operation. Finally, he wonders what factors should create modern media and a modern journalist. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Golka B., Etyka dziennikarska - utopia czy ratunek, (w:) Zeszyty Prasoznawcze 1-2/1995.
  2. Rivers L.W., Mathews C., Etyka środków przekazu, Warszawa 1995.
  3. Słomski W., W kręgu etyki mediów, (w:) tegoż, Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu