BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gecelovsky Vladimir
Title
On Behalf of the People - against Citizens. Criminal Law Jurisdiction of National Committees in Terms of "Punishment" of Romanies in the Former Czechoslovakia
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 141-148, bibliogr. 13 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Prawo karne, Grupy etniczne, Romowie
Criminal Law, Ethnics group, Romany
Country
Czechosłowacja
Czechoslovakia
Abstract
This paper deals with an assessment of criminal - legal powers assigned to the national committee in the years 1948-1954, with particular regard to "punishment" of Roma. Its importance lies in the fact that arranging commissions of the regional national committees during this period designated persons to forced labour camps without any courts, without committing any crime, or any offense. This period was characterized by the strengthening of repressive elements in both criminal and administrative laws. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gecelovský, V. 1990. Rómovia v Gemeri do roku 1945. Rožňava : OOS.
 2. Gecelovský, V. 1986. Perzekúcia Cigánov v období Slovenského štátu. In: Obzor Gemera. - č.3( 1986) roč.17.
 3. Gecelovský, V. 2004. Nariadenie voči Rómom na Slovensku do roku 1945. - Prešov : Victoria.
 4. Haišman, T. 1999. Romové v Československu v letech 1945 - 1967 (Vývoj institucionálního zájmu a jeho dopady). in: Romové v České republice (1948 -1998), Socioklub-sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky, Praha.
 5. Hübschmannová, M. 1999. Několik poznámek k hodnotám Romů, in: Romové v České republice (1948 - 1998), Socioklub-sdružení pro podporu rozvoje teorie a praxe sociální politiky, Praha.
 6. Jurová, A. 1992. Riešenie rómskej problematiky na Slovensku po druhej svetovej vojne. in: Mann, A. B. (ed.): Neznámi Rómovia. Ister Science Press, Bratislava.
 7. Jurová, A. 1993. Vývoj rómskej problematiky na Slovensku po roku 1945. Goldpress Publishers, Bratislava - Košice.
 8. Jurová, A. 2009. The Slovak Roma people in Czechoslovakia in 1945 - 1947 (Regulation of the movement and continuity of persecution). Človek a spoločnosť, roč. 12, č. 1.
 9. Kaplan, K. 1992. Tábory nucené práce v Československu 1948 - 1954. Praha.
 10. Nečas C. 2002. Romové v České republice včera a dnes. Olomouc. Univerzita Palackého v Olomouci, 5. doplnené vydanie.
 11. Varinský, V. 1996. Nútené práce na Slovensku v rokoch 1945 - 1953, Banská Bystrica 1996.
 12. Vrabcova, E. 2001. Pracovné tábory a tábory nútenej práce na Slovensku v rokoch 1945 - 1953. Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 : 1989 (I). 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška.
 13. Žatkuliak, J. 1994. V mene zákonov a proti občanom? Trestnoprávna právomoc národných výborov naSlovensku v rokoch 1950-1957. Bratislava, SAP pre HU SAV.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu