BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sirojć Zdzisław (Warsaw Management University, Poland)
Title
Globalizacja kultury
Culture's globalization
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 149-155, bibliogr. 12 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Kultura, Globalizacja
Culture, Globalization
Abstract
The process of globalization in scientific literature is defined in a very varied way, first of all, because it is a complex, multi-dimensional and multiaspectual process. R. Robertson presents the most general and universal definition of globalization which nowadays has become the reference for formulating different definitions. According to him globalization is a set of processes which make the social world as one. A similar general formulation of this process can be found in A. Giddens's writings - globalization is an intensification of world-wide social relations. The process of cultural globalization is proceeding before our eyes. We can observe and analyse it in every respect. However, until it lasts, it is hard to foresee what shape will take a predominant current of transformations in the contemporary culture. Today there is domination of the Western culture, particularly the American one. However, economists forecast that even in the first half of the 21st century the economies of China and India will become the world's largest economies. Then, as it was already in the past, they will influence transformations occurring in culture in a significant way. (fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowski, J. 2003. Proces globalizacji, w: Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowo - Wschodniej i Południowej, T. Godlewski, A Koseski, K. A. Wojtaszczyk (red.), Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycznej, Bydgoszcz-Pułtusk.
 2. Burszta, W., J., Kuligowski, J. 2005. Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa.
 3. Eisenstadt, S.N. 1992. A reappraisal of theories of social change and modernization, in: H. Haferkamp, N.J. Smelser ( eds ), Social Change and Modernity, Universityof California Press, Berkeley.
 4. Giddens, A. 2000. Runway World. How Globalization is Reshaping our Lives, New York.
 5. Greenberg, J., Baron, R.A. 2003., Behavior in Organization, New Jersey.
 6. Hanerz, U. 1996., Transnational connections: culture, people, places. London.
 7. Makać, A. 1997. Istota i formy międzynarodowej integracji gospodarczej, w: Współczesna gospodarka rynkowa, A. B. Kisiel- Łowczyc (red.), Gdańsk.
 8. Misiak, W. 2007. Globalizacja - więcej niż podręcznik. Społeczeństwa - kultura - polityka, Difin, Warszawa.
 9. Robertson, R. 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture, London.
 10. Robertson, R. 1992. Globality. Global Culture and Image of World Order, in: H. Haferkamp, N.J. Smelser ( eds ), Social Change and Modernity, Berkeley.
 11. Sirojć, Z. 2005. Ewolucjonnoje razwitje gorodskich aglomeracij, Nacjonalnaja Akademia Nauk Ukrainy, Kijew.
 12. Sztompka, P. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu