BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słomski Wojciech (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Współczesne poglądy na problematykę wychowania
Present views concerning upbringing issues
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 157-164, bibliogr. 13 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Wychowanie, Edukacja, Kształcenie ustawiczne, Wartość społeczna
Parenting, Education, Lifelong learning, Social value
Abstract
Norms and social values find their support in authority. They result from it in a certain way. They exist and are conveyed by its mediation. Equally crucial is the after-effect of the education process - its style, parental attitudes, emotional relationships between adults and children. The above mentioned deliberations depict the complexity of upbringing issues. Is there one proper recipe for upbringing? With certainty not, though one can point out several principles which are helpful in this process. They are as follows: 1) "never impose your views or convictions by force, 2) express maximum possible acknowledgement for convictions and views of a child, 3) never insist on your view (...) make an assumption that "I can make a mistake, but he can be right", 4) beam with warmth, love, attentiveness, joy as much as possible 5) let a child feel distinctly that he is being loved and that everything is for his sake. Actions speak louder than words, 6) treat your child as gently as the pupil of the eye, 7) do not treat your remarks for too valuable and your methods for ideal without fault".(fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogaj, A., Kwiatkowski, S. (red.). 2003. Pedagodzy o sobie i o pedagogice, IBE, Warszawa.
 2. Danielewska, J. 2002. Agresja u dzieci-szkoła porozumienia, Warszawa.
 3. Dymek-Balcerek, K. 1999. Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieży - rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych, Radom.
 4. Karpiński, J. 1992. Między komunizmem a demokracją, Chotomów.
 5. Kubacka-Jasiecka, D. 2007. Adaptacyjno-obronne mechanizmy i funkcje młodzieżowych zachowań agresywnych, A. Fronczek, I. Pufal- Struzik, Agresja wśród dzieci i młodzieży, Kielce.
 6. Matyjas, B. 2007. Agresja dziecka w szkole jako skutek błędów wychowawczych rodziców, A. Fronczek, I. Pufal- Struzik, Agresja wśród dzieci i młodzieży, Kielce.
 7. Olweus, D. 1998. Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją zatrzymać? Warszawa
 8. Pietrzak, H. 1992. Agresja indywidualna i zbiorowa w sytuacji napięć i konfliktów społecznych, Rzeszów.
 9. Pietrzak, H. 2007. Socjalizacja w rodzinie i środki przekazu, a agresja dzieci, w: A. Fronczek, I. Pufal- Struzik, Agresja wśród dzieci i młodzieży, Kielce.
 10. Pufal-Struzik, I. 2007. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne, w: Agresja wśród dzieci i młodzieży, Kielce.
 11. Raport o rozpoznanych zjawiskach patologii społecznej, przestępczości i demoralizacji nieletnich". 2003. Wyd. Biuro Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji, Warszawa.
 12. Valisowa, E. 2001. Czy mamy do czynienia z upadkiem autorytetu w wychowaniu, w: Śliwerski B. (red.), Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI w., Impuls, Kraków.
 13. Wodopianowa, M. 2007. Rodzina i agresja dorastających, A. Fronczek, I. Pufal- Struzik, w: Agresja wśród dzieci i młodzieży, Kielce.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu