BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarski Henryk, Żukowska-Nawrot Karina (Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie)
Title
Uwarunkowania i społeczne skutki agresji w rodzinie
Determinants and social effects of aggression in family
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 211-217, bibliogr. 10 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Wychowanie, Edukacja, Rodzina, Przemoc w rodzinie, Polityka społeczna
Parenting, Education, Family, Violence in the family, Societal policy
Abstract
A family as the oldest and the most widespread form of the collective life in the world is close to every intelligent and acting pro-socially human being. It is the basis of existence of nations and societies. The family is one of the main socializing institutions in which children learn and internalize gradually basic values and behaviour rules preparing to fulfil important social roles. The family is the place of conveying cultural heritage, and its influence does not stop even after reaching maturity. That is why proper functioning of every family is so important. There are distinguished three following variants of socialization which favour pathologisation of attitudes and components of personality: "disturbed socialisation"- it is a result of applying inappropriate educational methods, pedagogical negligence, emotional rejection of the child in his early developmental stages, "demoralisation"- it consists in abandonment of traditional values and insufficiently strong assimilating new values or also rejection of all values, "subcultural socialisation"- it takes place within the limits outlined by the narrow social group and having subcultural character (e.g. in the family of thieves). In the consequence socialization leads to a conflict of an individual with the wider social community because of the content of norms and patterns assimilated within the given subculture. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Danielewska, J. 2002. Agresja u dzieci - szkoła porozumienia, Warszawa.
  2. Dymek-Balcerek, K. 1999. Patologia społeczna wśród dzieci i młodzieżyrzeczywistość lat dziewięćdziesiątych, Radom.
  3. Kubacka-Jasiecka, D. 2007. Adaptacyjno-obronne mechanizmy i funkcje młodzieżowych zachowań agresywnych, w: A. Fronczek, I. Pufal-Struzik, Agresja wśród dzieci i młodzieży, Kielce.
  4. Matyjas, B. 2007. Agresja dziecka w szkole jako skutek błędów wychowawczych, Kielce.
  5. Olweus, D. 1998. Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją zatrzymać?, Warszawa.
  6. Pietrzak, H. 2007. Socjalizacja w rodzinie i środki przekazu a agresja dzieci, Fronczek, A., Pufnal-Struzik, I., Agresja wśród dzieci i młodzieży, Kielce.
  7. Pietrzak, H. 1992. Agresja indywidualna i zbiorowa w sytuacji napięć i konfliktów społecznych, Rzeszów.
  8. Pufnal-Struzik, I. 2007. Agresja wśród dzieci i młodzieży. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne, Kielce.
  9. Raport o rozpoznanych zjawiskach patologii społecznej, przestępczości i demoralizacji nieletnich, Wyd. Biuro Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji, Warszawa 2003.
  10. Wodopianowa, M. 2007. Rodzina i agresja dorastających, w: A. Fronczek, I. Pufnal-Struzik, Agresja wśród dzieci i młodzież, Kielce.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu