BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciak Grażyna
Title
Możliwości wykorzystania metody projektu do pracy z dziećmi w przedszkolu
Possibilities of using the project's method to work with children at nursery school
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 219-237, bibliogr. 14 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Dzieci, Pedagogika, Teoria wychowania
Children, Pedagogy, Theory of education
Abstract
It is necessary in the project method to remember that: a team should have a leader to function well; setting a final subject should be an effect of negotiations between a team and a leading teacher; assessment criteria should be clearly defined and conveyed to executors yet before you start working; a schedule allows to keep to deadlines and divide actions among the team members; it is not necessary to convey ready solutions to children; you should assess and appreciate children's work at different stages; a key to success is creating responsibility in the group; a teacher's task is creating work conditions for the children, supporting them, motivating to action, monitoring and making assessment work on different stages; a presentation should be carried out competently, visually, comprehensibly, interestingly; a final effect does not have to be convergent with a teacher's ideas. The settlement of the aim becomes quite an essential aspect of the project. A general aim, called a strategic one, is not a task, but it determines a direction of actions. Operating aims, i.e., planned achievements are formulated on the basis of it. In order to carry out the project correctly it is necessary to monitor its course. The external evaluation will show its reception in perception of others, the internal evaluation will allow to make assessment by the project participants themselves. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bereźnicki, F. 2001. Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków.
 2. Dzierzgowska, I. 2005. Jak uczyć metodami aktywnymi, Warszawa.
 3. Gołębniak, B. 2002. Uczenie się metodą projektów, Warszawa.
 4. Helm, J. Katz, L. 2003. Mali badacze, Warszawa.
 5. Kielar-Turska, M. 2007. Psychologia Rozwojowa, Warszawa.
 6. Metyk, K. 2011. Amazon sprzedaje więcej e-booków niż tradycyjnych książek, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/amazon-sprzedajewiecej- e-bookow-niz-tradycyjnych-ksiazek, publikacja 20.05.2011, odczyt 29.05.2011.
 7. Metyk, K. 2011. Ponad 18 milionów Polaków korzysta z serwisów społecznościowych http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ponad- 18-milionow-polakow-korzysta-z-serwisow-spolecznosciowych, publikacja 5.05.2011, odczyt 29.05.2011.
 8. Mikina, A. Zając, B. Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjum, www.men.gov.pl
 9. Okoń, W. 2001. Słownik Pedagogiczny, Warszawa.
 10. Potocka, B. Nowak, L. 2002. Projekty edukacyjne, Kielce.
 11. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy... (Dz. U. Nr 156, poz. 1046)
 12. Sajdak, A. 2008. Edukacja kreatywna, Kraków.
 13. Szymański, M. 2000. O metodzie projektów, Warszawa.
 14. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2010 r, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_wykorzystanie_ict_PLK_HTML.ht m, strona GUS publikacja 31.03.2011, odczyt 21.05.2011
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu