BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Roman
Title
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 z niemieckim językiem nauczania w Legnicy w latach 1951-1963
Teachers of No. 9 primary school in Legnica with classes taught in German during the years 1951-1963
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 239-260, bibliogr. 14 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Pedagogika, Teoria wychowania, Edukacja, Szkolnictwo podstawowe
Pedagogy, Theory of education, Education, Primary education
Abstract
The author presents an educational institution with the German language teaching in Legnica. He describes in detail its history and the role played in education of the German minority in Lower Silesia. (short original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. APWr,. PWRN KOS, sygn. XVII/131, k. 173.
 2. APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/92.
 3. APWr., PWRN KOS, sygn. XVII/93.
 4. Arch. UM w Legnicy.
 5. Archiwum Urzędu Miasta w Legnicy [= Arch. UM w Legnicy], Teczka personalna Rudolfa Gaebla.
 6. Dziennik Ustaw Polski Ludowej, Warszawa 1956, nr 12, poz. 63, s. 73.
 7. List F. Bittnera do dyrektora E. Dobosza z 7 listopada 2005 r.
 8. Meißler, W. 1997. Entwicklung der deutschen Schule [w:] Liegnitz. Schicksal einer niederschlesischen Stadt. 27 Band. Beiträge zur Liegnitzer Geschichte herausgegeben von der Historischen Gesellschaft Liegnitzer E.V. Bearbeitet von Hans - Joachim Henske. Henske - Neumann Verlagsges. Hofheim/Taunus.
 9. Nowak, D. 1993. Rozwój i działalność Liceum Pedagogicznego w Świdnicy w latach 1946-1971, Praca magisterska napisana w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w 1993 r. pod kierunkiem dra Romana Stępnia (maszynopis).
 10. Ociepka, B. 1992. Niemcy na Dolnym Śląsku w latach 1945 - 1970. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 11. Stępień, R. 2005. Szkolnictwo niemieckie w Legnicy po II wojnie światowej, (Kalendarz ważniejszych wydarzeń), "Szkice Legnickie", t. XXVI, 2005.
 12. Wywiad z Jadwigą Sklepkiewicz.
 13. Wywiad z Norbertem Blaschkem.
 14. Zygmunt, M. 1959. Szkolnictwo z niemieckim językiem nauczania na terenie województwa wrocławskiego w okresie powojennym, Wrocław 1959 (maszynopis).
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu