BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawa-Czajka Elżbieta (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Problemy społeczne i praca socjalna w programach polskich partii politycznych
Social problems and social work in acting papers of Polish political parties
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 261-273, bibliogr. 19 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
, Problemy społeczne, Partie polityczne
, Social problems, Political parties
Abstract
Likwidacja monopolu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej umożliwiła powstawanie i funkcjonowania wielu partii i ugrupowań politycznych. Uchwalona 28 lipca 1990 roku ustawa o partiach politycznych regulowała tworzenie i działalność partii, definiowała pojęcie partii politycznej, jako: "organizację społeczną występującą pod określoną nazwą, stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym, w szczególności przez wywieranie wpływu na kształtowanie polityki państwa i sprawowanie władzy" [Mała Encyklopedia, 1997: 370]. Ustawa zakazywała tworzenia jednostek organizacyjnych partii w zakładach pracy i siłach zbrojnych, określała źródła finansowania partii politycznych, zasady członkostwa i rejestracji oraz prawne ramy funkcjonowania. (fragment tekstu)

The paper analyses political parties' programmes. Special attention is paid to these elements of their programme, which are strictly connected with social work and social policy. Social problems with different density are presented in the programmes of all political parties. An important task in the after voting period is the realization of political parties' electoral promises in social matters, including different political and economic considerations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dehnel-Szyc, M., Stachura, J. 1991. Gry polityczne: orientacje na dziś, Warszawa.
 2. http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4473576.htm, 2.01.2011.
 3. http://www.krytykapolityczna.pl/Numery/Pismo/menu-id-27.html.
 4. http://www.krytykapolityczna.pl/Ru/menu-id-281.html, 5.05.2010.
 5. http://www.lomianki-platforma.pl/dokumenty/program_po.pdf 2.05.2010.
 6. http://www.pd.wroclaw.pl/?title=Program_LiD, 3.05.2010.
 7. http://www.pis.org.pl/doc.php?d=unit&id=3, 2.01.2011.
 8. http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=3 30.04.2010.
 9. http://www.platforma.org/pl/program, 2.01.2011.
 10. http://www.sld.org.pl/program, 2.01.2011.
 11. http://www.sld.org.pl/program, 3.05.2010.
 12. http://www.wybory2007.wp.pl/kat,1012467,wid,9242706,wiadomo sc.html?P%5Bpage%5D=,2, 3.05.2010.
 13. Jak organizować edukcję przedszkolną w nowych formach, Warszawa 2008/2009, Informator.
 14. Janicki, M. 2010. Wszyscy górą,"Polityka", nr 44.
 15. Klim-Klimaszewska, A. 2010. Pedagogika przedszkolna, Warszawa.
 16. Mała Encyklopedia PWN, Warszawa 1997.
 17. Rozporządzenie Ministerstwa Narodowego z 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. z 1999r. Nr 67, poz. 131 oraz Dz. U. z 2000r. Nr 2, poz. 20).
 18. Sawa-Czajka, E. 2010. System polityczny RP 1989-2010 (wybrane problemy), Krasnystaw.
 19. Sondaż SMG/KRC dla TVN, 8.04.2010.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu