BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Balina Rafał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pochopień Jolanta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kierunki rozwoju bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających
Development Trends of the Cooperative Banks in the Opinion of Managers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 184-189, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Spółdzielczość bankowa, Rozwój bankowości
Cooperative banks, Banking cooperative, Banking development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie kierunków rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej w opiniach zarządzających bankami spółdzielczymi. Przedstawiono wyniki badań dotyczące kierunków rozwoju polskiej bankowości spółdzielczej według opinii zarządzających tymi bankami na koniec 2012 r. Badaniami objęto 133 banki funkcjonujące w ramach gospodarki polskiej. Banki spółdzielcze stają przed koniecznością przyspieszenia rozwoju, bezpieczeństwa oraz wzmacniania pozycji rynkowej. Zarządzający bankami spółdzielczymi powinni podejmować działania zmierzające także do zapewnienia swoim klientom coraz sprawniejszych form obsługi. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to determine the development trends of Polish cooperative banks in the opinion of managers of cooperative banks. The paper presents the results of research on the development trends of Polish cooperative banks in the opinion of the managers. The study involved 133 cooperative banks. Cooperative banks are faced with the need to accelerate the development, to improve the security and to strengthen their market position. Managers of the co-operative banks should take the actions which aims at ensuring more efficient solutions related to the customer services. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kania E. 2009: Porównanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce pod względem stabilności finansowej banków zrzeszonych, [W:] Brzozowska K., Flejterski S. (red.), Finanse 2009 - Teoria i Praktyka, Bankowość, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 173.
  2. Klepacki B. 1984: Wybór próby w badaniach ekonomiczno-rolniczych, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 2.
  3. Nowakowska-Krystman A., Kublik B. 2008: Strategia rozwoju sektora polskich banków spółdzielczych, [W:] Stefański M. (red.), Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, Wyd.Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Włocławek, s. 34.
  4. Siudek T. 2011: Bankowość spółdzielcza w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej - wymiar ekonomiczny, organizacyjny i społeczny, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 9-10.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu