BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapusta Franciszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Zmiany bazy surowcowej mleczarstwa w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku
Changes in the Raw Material of Polish Diary Industry in the First Decade of the 21st Century
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 190-195, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Mleczarstwo, Produkcja mleka, Surowce, Zróżnicowanie regionalne
Dairy, Milk production, Raw materials, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie tendencji zmian bazy surowcowej mleczarstwa w pierwszej dekadzie XXI wieku w ujęciu krajowym i wojewódzkim. Dokonano analizy zmian bazy surowcowej mleczarstwa w Polsce w latach 2000-2010 z uwzględnieniem jej zróżnicowania w układzie wojewódzkim. Przeanalizowano zmiany liczby krów, mleczność i działania na rzecz poprawy wartości produkcyjnej krów. Stwierdzono ogólny rozwój bazy surowcowej przy coraz wyraźniejszym jej różnicowaniu się w układzie wojewódzkim. (abstrakt oryginalny)

The paper analysis changes of the sourcing base of the Polish diary industry in years 2000-2010 with emphasis on differentiation per Voivodeships. The sourcing base is made up by farms breading milking animals and selling milk to diaries. The base is subject to changes: the number of farms is changing, number of cows per 100 ha of arable land is decreasing, milk production per cow is increasing. Despite those changes the production of milk in Poland in years 2000-2010 is rather stable and ranges between 11.5 to 12.1 bln of liters. There are movements in milk production between provinces. There is a clear separation of a group of provinces with dynamic increase of milk production (Warmia-Mazury, Podlasie and Mazovia) and a group where production is falling (Podkarpacie, Lesser Poland, Lower Silesian). Ranking of particular provinces is also changing subject to the sourcing base. In general there are provinces where production is lower than the average consumption of milk per capita and others where there is a surplus of production. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Hodowla zwierząt gospodarskich w Polsce, Biuletyn Informacyjny, MRiRW, ARiMR, 2008, nr 10, s. 5.
 2. Kapusta F. 1976: Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, PWN, Warszawa, s. 11-12.
 3. Kapusta F. 2009: Mleczarstwo w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 77, Ekonomia 4, Integracja Europejska, Wyd. UE, Wrocław, s. 189-191.
 4. Kapusta F. 2004: Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa w Polsce, [W:] Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Europie, Wyd. AR, Szczecin.
 5. Kapusta F. 2012: Agrobiznes, Difin, Warszawa, s. 307-309.
 6. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2005, 2008: GUS, Warszawa.
 7. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2009, 2010, 2011: GUS, Warszawa.
 8. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2011, GUS, Warszawa.
 9. Rynek Mleka. 2012: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW. nr 43, s. 7.
 10. Stachak S. 2003: Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 213-216.
 11. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa, s. 132-133.
 12. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej, PSR 2010. 2011, GUS, Warszawa, s. 39-40.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu