BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chyliński Marek (Uniwersytet Opolski; Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Informacja i zarządzanie informacją w działalności samorządowej
Information and Information Management in Local Government Activities
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2014, z. 69, 119-130, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Informacja, Zarządzanie informacją, Administracja samorządowa, Dobra informacyjne
Information, Information management, Self-government administration, Information goods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przybliża i analizuje procesy oraz zjawiska związane z informacją i zarządzaniem informacją w działalności administracji samorządowej. Ukazując zasoby informacyjne, jako kluczowe dobra XXI wieku, a sektor obrotu informacją, jako jeden z najbardziej perspektywicznych, wskazuje, że dobra informacyjne mogą rozstrzygać o pozycji organizacji w otoczeniu społecznym i ekonomicznym.(abstrakt oryginalny)

The article analyzes the processes and phenomena associated with the generating, processing, using and transferring of information, which make up the core elements of the management of information. Looking closer and analyzing the processes and phenomena related to information and information management (based on an example of local governments), the information resources are being presented as key goods of the twenty-first century. The information and marketing sector are being viewed as one of the most promising areas of the new economy.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barta J., Markiewicz R., Matlak A. (red.): Prawo mediów. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 2. Boulding Kenneth E.: The Economics of Knowledge and the Knowledge of Economics, "American Economic Review", 56:2/1966.
 3. Bojar B. (oprac.): Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, Warszawa 2002.
 4. Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A.: Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000.
 5. Czekaj J.: Zarządzanie informacją jako funkcja przedsiębiorstwa, [w:] Borkowski T., Marcinkowski A., Oherow-Urbaniec A. (red.): W kręgu zarządzania. Spojrzenie multidyscyplinarne. Kraków 2000.
 6. Drucker P.F.: The Age of Social Transformation, "The Atlantic Monthly", 11/1994.
 7. Drucker P.F.: Zarządzanie w XXI wieku. Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000.
 8. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa 2000.
 9. Herbersztadt J., Lipszyc J.: Żeby publiczne było publiczne, "Gazeta Wyborcza", 19.07.2011.
 10. Kontrowersyjny wyrok niemieckiego sądu. Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej,http://informacjapubliczna.org.pl/4,842,kontrowersyjny_wyrok_niemieckiego_sadu.html, [dostęp 21.03.2013].
 11. Kowalski T.: Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego. Wydawnictwo Tex, Warszawa 1998.
 12. Malara Z., Rzęchowski J.: Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 13. Mead G.H.: Umysł, osobowość i społeczeństwo. Warszawa 1975.
 14. Ochendowski E.: Prawo administracyjne. Część ogólna. TNOiK, Toruń 2009.
 15. Stigler G.: The Economics of Information, [in:] Stigler G.: The Organization of Industry, University of Chicago Press, Chicago 1983.
 16. Samuelson P.A.: Aspects of Public Expenditure Theories, "Review of Economics and Statistics", 40:4/1958/40:4.
 17. Toffler A.: Trzecia fala. PIW, Warszawa 1995.
 18. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r., Prawo prasowe, Dz. U. 1984 Nr 5, poz. 24.
 19. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. nr 112, poz. 1198.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu