BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukaszewicz Adriana (Uniwersytet Warszawski)
Title
Gulf Economic Support for North African Countries
Wsparcie gospodarcze państw Zatoki Perskiej dla państw Afryki Północnej
Source
Stosunki Międzynarodowe, 2013, t. 47, nr 1, s. 249-266, tab., bibliogr 8 poz.
International Relations
Keyword
Współpraca międzynarodowa, Międzynarodowa współpraca gospodarcza, Konflikty polityczne, Konflikty społeczne, Pomoc gospodarcza, Pomoc zagraniczna, Pomoc międzynarodowa
International cooperation, International economic cooperation, Political conflicts, Social conflicts, Economic assistance, Foreign aid, International aid
Note
streszcz.
Company
Rada Współpracy Państw Zatoki
Gulf Cooperation Council (GCC)
Country
Kraje Zatoki Perskiej, Kraje arabskie, Afryka Północna
Persian Gulf countries, Arab world, North Africa
Abstract
Tematem niniejszego artykułu jest analiza pomocy państw Zatoki Perskiej dla krajów Afryki Północnej po wydarzeniach Arabskiej Wiosny. Punktem startu jest opis warunków systemowych i instytucjonalnych w dwóch grupach krajów arabskich: państw objętych wrzeniem rewolucyjnym, głównie z regionu Afryki Północnej oraz państw naftowych Zatoki Perskiej. Autorka przedstawia znaczenie ropy naftowej i wpływów z jej eksportu na rozwój zarówno bezpośrednich eksporterów, jak i biedniejszych, niezasobnych w ropę innych państw arabskich, korzystających z transferów pieniężnych. Ukazuje kierunki alokacji i inwestycji czynionych przez państwa naftowe. W tym kontekście stara się odpowiedzieć na szereg pytań, w tym: czy można mówić o solidarności kulturowej w ramach państw islamskich, czy bogate państwa naftowe z regionu Zatoki Perskiej angażują się w pomoc dla swoich ubogich sąsiadów - państw Arabskiej Wiosny, czy skala tej pomocy jest znacząca i w czym się wyraża, oraz jakie motywy przyświecają inwestycjom i działaniom pomocowym ze strony bogatych państw naftowych. (abstrakt oryginalny)

The story of the Arab economies since the 1970s is largely the story of oil. The oil exporting countries, mostly from the Gulf region benefited in the biggest scale, but also non-oil Arab countries participated in the oil wealth. They benefi ted mostly from oil-related services, worker remittances, intraregional investment fl ows, regional tourism receipts, and aid. Thus, we can say that for different reasons the whole MENA region is deeply dependent on fuel and its export. The price level for crude oil and gas, and incomes from fuel export have a direct impact on the economic growth of separate countries, as well as exporting Gulf countries (and some North African with its own oil) and revolted countries, providing GCC countries with labor force from one side, but being dependent on the others as to transfers and economic subsidies from rich Arabic countries. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Political Terror Scale, http://politicalterrorscale.org/about.php (20.12.2012).
  2. M. A. Weiss, Sovereign Wealth Funds: Background and Policy Issues for Congress, Congressional Research service, 3 September 2008.
  3. What is a SWF?, http://www.swfinstitute.org/what-is-a-swf (24.09.2012).
  4. M. Mohieldin, Point of View: Neighbourly Investments, Finance and Development, "A Quarterly Magazine of the IMF", December 2008, Volume45, No 4, http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2008/12/ mohieldin.htm (10.10.2012).
  5. D. Othman, Khalifa Allah, Saudi Arabia supports Egypt's economy with US$4 billion, "Egypt Independent", 21 May 2011, www.egyptindependent.com/node/446548 (07.10.2012).
  6. http://www.egyptindependent.com/node/476108 (15.10.2012).
  7. A. Hammond, R. Doherty, Analysis. Qatar Hopes for Returns After Backing Libyan Winners, Reuters, 24 August 2011, http://www.reuters.eom/article/2011/08/24/us-libya-qatar-idUSTRE77N5I620110824 (18.10.2012).
  8. Libyan Revolution: Economic Impact and Challenges Ahead, Regional Economic Outlook: Middle East and Central, IMF Report, October 2011, http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/reo/2011/mcd/eng/mreol011.htm (24.10.2012).
Cited by
Show
ISSN
0209-0961
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu