BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowa Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Istota centrów logistycznych w krajowym systemie logistycznym
The Nature of Logistic Centers in the Domestic Logistic System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2010, nr 11, s. 245-253, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Problemy transportu
Keyword
Operator logistyczny, Centra logistyczne, System logistyczny
Logistics operator, Logistic centres, Logistic system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Znaczenie terminu centrum logistyczne Krajowy system logistyczny obejmuje swoim zasięgiem całą gospodarkę na terenie całego kraju. Obecnie najważniejszymi elementami takiego systemu są centra logistyczne, będące jego organizacyjnymi i materialnymi węzłami skupiającymi usługi logistyczne i ich realizatorów. W literaturze pojęcie centrum logistyczne może być różnie defi niowane. Powszechnie używane logistyczne centrum dystrybucji budzi wątpliwości, ponieważ sugeruje, że mamy do czynienia z częścią logistyki, ograniczającą się jedynie do dystrybucji. Takie ujęcie centrum logistycznego jest błędne, ponieważ jest to także miejsce, gdzie odbywają się operacje logistyczne na rzecz zaopatrzenia producentów. Operator logistyczny przyjmuje dostawy od wielu dostawców, następnie łączy je w zestawy lub pakiety montażowe i przekazuje zgodnie z planem i harmonogramem produkcji. Nie ma tu zatem uznać dystrybucji. Za najbardziej odpowiednią definicję centrum logistycznego można zatem następującą: centrum logistyczne to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją. (fragment tekstu)

In this paper there is an attempt to define the significance of logistic centers in the logistic infrastructure. The logistic networks which are created from the interpenetrating various supply chains are the logistics natural environment to flows of information, raw materials, materials and finished product. As every network, so does the logistic network have its own nodes where the supply chains encounter; the changes in direction of flows, reloading, distribution or splicing of freights take place; and changes of forwarders, cargo owners and transportation means occur. These nodes are made of warehouses of logistic forwarders, distributors, reloading platforms and ports. These are logistic centers. The logistic centers are important factor of the economic development. They make an impact on arrangement of the flow of goods and they increase efficiency of the transportation corridors. Logistic center should also induce regional development and be a source of benefits for the participants of the entire logistic chain.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abt. S., Systemy logistyczne w gospodarowaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.
  2. Abt S., Zarządzanie Logistyczne w Praktyce, Infrastruktura transportu wewnętrznego i zewnętrznego (logistyczne centra dystrybucji), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 3, Poznań 2000.
  3. Fechner I., Centra logistyczne. Cel - realizacja - przyszłość, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
  4. Fijałkowski J., Koncepcja centrów Logistycznych, materiały konferencji naukowo-technicznej, Warszawa 2003.
  5. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Kierek-Królikowska D., Infrastruktura transportu wewnętrznego i  zewnętrznego (logistyczne centra dystrybucji), Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000.
  7. Richter K.I., Tarkowski J., Znaczenie centrów logistycznych dla nowoczesnego gospodarowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 5, Poznań 1996.
  8. Nowicka-Skowron M., Podstawowe elementy systemu logistycznego w  przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 3.
  9. Piesik L., Centrum tylko z nazwy - różne kryteria lokalizacji obiektów, "Gazeta Prawna" z 10.04.2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu