BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaremba Leszek (Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University), Pęksyk Leszek (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
Title
Optymalna alokacja kapitału w przypadku wielu stóp zwrotu w każdym okresie inwestycyjnym
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University), 2005, nr 1, s. 2-11, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Alokacja kapitału, Stopa zwrotu
Investment funds, Investment decisions, Capital allocation, Rate of return
Abstract
W niniejszej pracy przedstawiono rolę funduszu inwestycyjnego, zastanawiając się, jaki procent kapitału przeznaczyć na ryzykowne papiery wartościowe, a jaką na bezryzykowne, takie jak na przykład bony skarbowe". (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Elton E.J., Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley & Sons, New York 1995.
  2. Feller W., An Introduction to Probability Theory and its Applications, Wiley & Sons, New York 1966.
  3. Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG PRESS, Warszawa 2000.
  4. Kubik L.T., Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1981.
  5. Pęksyk L., Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowym i średniookresowym horyzoncie czasowym (rozprawa doktorska), IBS PAN, Warszawa 2003.
  6. Vince R., The New Money Management, Wiley & Sons, New York 1995.
  7. Zaremba L., Pęksyk L., Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu, "Zeszyty Naukowe" WSZ/POU 2004, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1730-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu