BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Koszty przedsięwzięcia deweloperskiego - kluczowe problemy - dokończenie
Source
Rachunkowość, 2014, nr 11, s. 7-14, rys., tab.
Keyword
Deweloper, Koszty, Koszty działalności gospodarczej, Studium przypadku
Developer, Costs, Economic activities costs, Case study
Abstract
Ewidencja, rozliczanie i prezentacja kosztów stwarza deweloperom niemałe trudności. Artykuł, którego pierwszą część opublikowaliśmy w poprzednim miesiącu, wskazuje sposób ich rozwiązania w zgodzie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 8 "Działalność deweloperska".(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0481-5475
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu