BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałek Rudolf (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Kreatywność i praca drogą do sukcesu
Creativity and Work - the Way to Success
Source
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 7-12, bibliogr. 4 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Rolnictwo, Ocena dorobku naukowego
Agriculture, Scholarly achievements estimating
Haman Janusz
Abstract
W dniu 29.06.2013 r. przypada okrągły jubileusz 90-lecia urodzin lidera polskiej szkoły naukowej inżynierii rolniczej prof. zw. dr hab. inż. Janusza Hamana - czł. rzecz. PAN i czterokrotnego doktora honoris causa uczelni rolniczych w Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie. Wielu z naszego środowiska naukowego inżynierii rolniczej dostąpiło zaszczytu i wyróżnienia poprzez możliwość uczestniczenia w tych doniosłych a zarazem radosnych dla nas chwilach. Radość nasza była podwójna, zarówno ze względu na uhonorowanie naszego Mistrza i Nauczyciela, ale także dostrzeżenie istotnego wkładu jaki wnosi inżynieria rolnicza do rozwoju nauk rolniczych a pośrednio całego polskiego rolnictwa. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Haman, J.; Michałek, R. (2003). Quo venis quo vadis Inżynierio Rolnicza. Inżynieria Rolnicza, 9(51), 29-38.
  2. Hirszfeldowa, H.; Kelus, A.; Milgram, F. (1956). Ludwik Hirszfeld. Wrocław (na prawach maszynopisu).
  3. Michałek, R. (2011). Ośrodek lubelski i jego twórcy w opinii krajowego środowiska inżynierii rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 133-141.
  4. Popularna Encyklopedia Powszechna. (1998). Oficyna wydawnicza FOGRA. Maszynopis.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu