BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Felczak Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Domańska Teresa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywność wykorzystania czynników produkcji w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych
Efficiency in the use of Production Factors and the Economic Size of Farms
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 351-359, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Ekonomika rolnictwa, Wyniki badań
Arable farm, Agricultural economics, Research results
Note
summ.
Country
Mazowsze, Podlasie
Mazowsze, Podlasie
Abstract
Celem opracowania jest określenie efektywności wykorzystania czynników produkcji w towarowych gospodarstwach indywidualnych z regionu Mazowsze i Podlasie w zależności od wielkości ekonomicznej. (fragment tekstu)

In this study it has been defined how the use of production factors in commodity farms of the Mazovia and Podlasie region changes depending on the size of the economy. The area of agricultural land in households increased, regardless of economic size. With the rise of economic power of farms, the efficiency of use of production factors was improved. Increased scale of production contributed to better profitability and the profitability of human labor. The high level of economic power led to more stable efficiency of production factors usage. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. GOŁĘBIEWSKA B.: Zróżnicowanie wykorzystania zasobów produkcyjnych w rolnictwie krajów UE. Roczniki Naukowe SERiA, 2008, nr 10(1).
 2. GORAJ L., MAŃKO S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa 2009.
 3. KLEPACKI B.: Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, 2005, 7(1).
 4. MARCINIAK S.: Przedmiot i zakres ekonomi. [w:] Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. MILEWSKI R., KWIATKOWSKI E.: Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii. [w:] Podstawy ekonomii. PWN, Warszawa 2008.
 6. OSUCH D., GORAJ L., SKARŻYŃSKA A., GRABOWSKA K.: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FAND 2004. Warszawa 2004.
 7. RYSZKOWSKI L., KĘDZIORA A.: Gospodarka przestrzenna - integracja czy dezintegracja działań. [w:] Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej, Poznań 2005.
 8. RYŚ M.: Strategie płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw. Bank i Kredyt nr 11-12/2003.
 9. SAMUELSON P.A., NORDHAUS W.D.: Ekonomia. T. 1, PWN, Warszawa 1995.
 10. SKARŻYŃSKA A., GORAJ L., ZIĘTEK I.: Metodologia SMG 2002 dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. IERiGŻ, Warszawa 2005.
 11. ZIĘTARA W.: Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarski Żywnościowej, nr 41, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu