BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skłodowski Ireneusz Grzegorz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
System dopłat w grach hazardowych
The System of Surcharges in Gambling
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 99, s. 361-372, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Hazard, Działalność gospodarcza, Przychody
Hazard, Business activity, Revenue
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było omówienie uwarunkowań prawnych i ekonomicznych dotyczących obciążeń dopłatami gier urządzanych przez podmioty państwowe oraz przeprowadzenie symulacji uwzględniającej rozszerzenie dopłat dla wszystkich rodzajów gier urządzanych również przez pozostałe prywatne podmioty rynku gier i zakładów wzajemnych w Polsce, ze wskazaniem na skutki i konsekwencje wprowadzonych zmian. (fragment tekstu)

The article discusses the system of surcharges in gambling. The legal and economic aspects of surcharges levied on games conducted by state-owned companies have been discussed. The effects and implications of extending surcharges to private businesses have been shown. The period 2003-2008 was studied. The amount of surcharges depends on the income from lotteries and gambling. The achieved revenues of 3.8 billion PLN went to special purposes: sport and culture. Private companies generate additional revenues of 1.38 billion PLN. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BRZEZIŃSKI B., KALINOWSKI M., OLESIŃSKA A., Zobowiązania podatkowe, Komentarz do Ordynacji podatkowej, TNOiK, Toruń 1999, s. 13.
  2. Informacja o realizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych za lata 2003-2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004-2008.
  3. SOŁTYSIŃSKI S., KAWECKI A., SZLĘZAK A., Raport, opinia prawna, Warszawa 2002.
  4. Założenia do projektu ustawy o grach hazardowych, Ministerstwo Finansów.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu