BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Aleksandra (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Title
Trends in the Organic Market Worldwide
Trendy na rynku żywności ekologicznej na świecie
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 218-223, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Produkty ekologiczne, Żywność ekologiczna, Rolnictwo ekologiczne, Rynek żywności
Ecological product, Organic food, Ecological agriculture, Food market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była identyfikacja i analiza trendów, które zaznaczyły się w ostatnich latach na światowym rynku żywności ekologicznej. Dokonano analizy światowego rynku produktów ekologicznych, w tym podaży oraz zapotrzebowania na nie. Analizy oparto o dane w większości zebrane przez takie organizacje, jak FiBL i IFOAM. Podkreślono rolę regionów oraz krajów liderów, w których najwięcej jest ziemi uprawianej metodami ekologicznymi i które są jednocześnie największymi eksporterami, bądź w których odnotowuje się największą sprzedaż dóbr organicznych. (abstrakt oryginalny)

The main object of the research was to identify and analyze trends which have appeared on the world organic market recently. The article contains an analysis of the worldwide organic market, containing the perspectives of both market supply and demand. The analyses are based on international statistics, mostly gathered by FiBL and IFOAM. The author emphasizes the role of countries and regions leading in the production or distribution of organic goods. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aschemann J. et al. 2007: Organic Market, [In:] W. Lockeretz (ed.), Organic Farming. An International History, CAB International, Oxfordshire, UK; Cambridge, MA, USA, p. 123-148.
 2. Kowalska A. 2010: Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Difin, Warszawa, s. 78-87.
 3. Łuczka-Bakuła W. 2007: Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa, s. 178-192.
 4. Organic market report. 2012: www.soilassociation.org, access 11.02.2013.
 5. Maciejczak M., Zakharov K. 2011: Development of organic farming in Ukraine as a process of innovation diffusion, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 6, s. 136-141.
 6. Padel S., Lampkin N. 2007: The Development of Governmental Support for Organic Farming in Europe, [In:] W. Lockeretz (ed.), Organic Farming. An International History, CAB International, Oxfordshire, UK; Cambridge, MA, USA, p. 93-117.
 7. Willer H., Kilcher L. (eds.). 2009, 2011, 2012: The world of Ogranic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2009, 2011, 2012, FiBL, Frick, and IFOAM, Bonn.
 8. Żakowska-Biemas S. 2010: Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w kontekście wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2, s. 341-345.
 9. www.demeter.net, access 11.02.2013.
 10. www.fao.org, access 11.02.2013.
 11. www.fibl.org, access 11.02.2013.
 12. www.foodnavigator-usa.com, access 11.02.2013.
 13. www.ijhar-s.gov.pl, access 11.02.2013.
 14. www.soilassociation.org, access 11.02.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu