BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Mariusz (Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu)
Title
Mit bogactwa
The myth of wealth
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 297-304, bibliogr. 9 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Polityka społeczna, Polityka, Dobrobyt, Wychowanie
Societal policy, Politics, Prosperity, Parenting
Abstract
Mimo, że żyjemy w XXI wieku, mity nadal obecne są w naszym życiu. Jednym z najstarszych mitów, który historycznie towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów jest mit bogactwa, który dziejowo rzecz ujmując przejawiał się w najróżniejszych formach ( bajki, baśnie, legendy, motywy raju, etc. ) [Czerny, 2010]. Mit bogactwa ma swoje podłoże oraz motywy, głównie psychologiczne, ale także w tradycji myślicieli antycznej Grecji, głównie pismach Platona i Arystotelesa, kiedy mowa o szczęściu jako najwyższej wartości w życiu człowieka [Czerny, 2010:9]. Z czasem "szczęście" poczęto utożsamiać z pojęciem bogactwa, to funkcjonalna wykładnia kategorii szczęścia. O ile w dawnych epokach o szczęściu mówiono w postaci legend, baśni i opowiadań, o tyle w dobie współczesnej kategorię "szczęścia" poczęto pojmować bardziej pragmatycznie, a mianowicie jako stan posiadania, zamożności, zgromadzonego kapitału, czyli bogactwa [Tatarkiewicz, 2008]. W czasach obecnych chęć bogacenia zawładnęła umysłami większości ludzi. Bogactwo, niektórzy ludzie uznają za świętego Grala. Niestety, ani ekonomiści, ani filozofowie, ani moraliści tymi zagadnieniami nie interesują się. Wręcz przeciwnie, bogactwo uznawane jest przez niektórych jako wyraz "zręczności życiowej, "inteligencji", radzenia sobie w życiu, przejawu inicjatywy, czyli zaradności życiowej, etc. Mówiąc najkrócej pochwała bogactwa. Mniej uwagi badacze poświęcają samej genezie bogactwa. Chociaż bogactwo wygląda okazale, to jednak ma ono różne źródła. Czasami bogactwo jest przejawem benedyktyńskiej pracy. Czasami skrajnego skąpstwa. Czasami lichwy. Czasami grabieży, czy zdobyczy wojennych, rabunków, czynów kryminogennych. Czasami mozolnej i ciężkiej pracy, dużego uporu, losu, spadku majętności po innej osobie własnym uzdolnieniom, nagrodom, etc. [Czerny, 2010: 21]. Już z tego lapidarnego opisu widać, że rozmaite bywają żródła bogactwa. Te szlachetne i nikczemne, a wszystko ma jedno imię "bogactwo". Najczęściej ludzi podziwiamy za stan i skalę bogactwa, a nie sposób jego dojścia, co dowodzi płytkości ludzkiego myślenia. Czas zastanowić się, w czym tkwi czar i urok bogactwa? Czy faktycznie rozwiązuje ono problemy naszego ziemskiego życia?(fragment tekstu)

Despite the fact that we live in the 21st century myths are still present in our lives. One of the oldest myths which historically has accompanied human beings from the dawn of history is the myth of wealth which, expressing the thing Mit bogactwa Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 304 historically, appeared in the most various forms (tales, fairy tales, legends, the motives of the paradise, etc.). In the present time the desire of becoming rich has dominated the minds of the majority of people. Some people regard wealth as the true holy grail. Unfortunately, neither economists nor philosophers, nor moralists are interested in these issues. On the contrary, wealth is regarded by some of them as an expression of "practical cleverness", "intelligence", ability to manage one's life, a symptom of an initiative, that is, resourcefulness etc. Saying it the most briefly it is the praise of wealth. The myth of wealth spreads like a pandemic, but is it the aim of a human life? (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerny, J. 2010. Sprzeczne aksjologie, Referat na Konferencji Nauk AHE, Łódź.
  2. Ibrahim, A. 1977. Towards limit of progress, Pensylvania Univ. Press, Ltd.
  3. Niedersen, S. 2008. Between Poverty and rich World, CVP, New York.
  4. Roy, S. 2010. Lecture on the UNESCO " s Congress, Chicago.
  5. Tatarkiewicz, W. 2008, O szczęściu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Weiss, E. 1966. Decyzje strategiczne w gospodarce regionalnej, Ibis, Wrocław.
  7. Weiss, E. 2006. Zarządzanie jakością projektu. w: Fund. Strukt. UE, Ibis, Wrocław.
  8. Weiss, E. 2011. Strategia rozwoju UE, Warszawa.
  9. Weiss, E., Suchodolska, A. 2011. Education In the enterprise to the challenges of globalizing, UP, Opole.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu