BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Motow-Czyż Marta
Title
Effective and innovative methods of scoliosis treatment
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 375-388, bibliogr. 18 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Medycyna
Medicine
Abstract
Nowadays, scoliosis and, more specifically, idiopathic scoliosis, is a major problem of growing children and young people. They frequently cause a series of unfavourable changes which disfigure and deform the body, disturbing cardiorespiratory and motor deficiencies. Therefore, it is of utmost importance to find the methods of treatment which would be effective. Due to a triplanar character of idiopathic scoliosis, traditional methods do not produce the expected results. In order for these types of scoliosis to be effective, it must be primarily based on triplanar effect. Regardless of which method is used, their main aim is to prevent progression of pathological curvature and permanent correction of the curvature. Development of science and computerization allows scientists to diagnose and focus on the problems which result from the pathological curvature. This causes that the methods of conservative treatment are becoming more sophisticated, thus contributing to effective correction of deformations and faster return of a patient to active life. Although there are a number of methods of treatment of scoliosis discussed in the related literature and dynamic progress in this field can be observed today, it is important to note that therapy of scoliosis belongs to one of the most difficult and prolonged processes of treatment. Its efficiency depends on the time when the therapy is started and on the continuity of corrective measures. (fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adler, S.S., Beckers, D., Buck, M. 2008. PNF in Practive. Springer Verlag. Berlin.
 2. Aubin, C. E., Dansreau, J., De Guise, J.A., Labelle, H. 1997. Rib cage - spine coupling patterns involved in brace treatment of adolescent idiopathic scoliosis, Spine, 1997.
 3. Benson, D. R. 1987. Idiopathic scoliosis. The last ten years and state of the art. Ortopedics, 10.
 4. Białek, M. 2001. Możliwości zastosowania metody PNF w leczeniu skolioz. Fizjoterapia Polska. Warsaw, vol 1, No. 2.
 5. Blount, W.P., Bolinski, J. Physical therapy In the monoperative treatment of scoliosis. Phys. Ther.,46.
 6. Harężlak, R. 2002. Nowa Koncepcja korekcji skolioz idiopatycznych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, No. 2.
 7. Kasperczyk, T. 2004. Wady postawy ciała- diagnostyka i leczenie. Kasper. Kraków.
 8. Kowalski, J., Hurło, L. 2003. Zaburzenia postawy ciała w wieku rozwojowym. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
 9. Moe, J.H. Management of idiopathic scoliosis. Clin. Orthop., 20.
 10. Nowakowski, A., Łabaziewicz, L. 1997. Leczenie operacyjne skolioz idiopatycznych instrumentarium wielosegmentowym i jego wpływ na pooperacyjną dekompensację tułowia. Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska, LXII.
 11. Nowotny, J. 2000. Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu. Katowice.
 12. Ociepka, R., Łęczyński, J. 1993. Zastosowanie autokorekt ora skolioz do rozluźniania kręgosłupa przed stabilizacyjnym zabiegiem operacyjnym [w:] Dysfunkcje kręgosłupa diagnostyka i terapia, AWF Katowice.
 13. Ociepka, R., Wagner, T. G.. 2008. Leczenie Skolioz - system aktywnej korekcji idiopatycznych skrzywień bocznych kręgosłupa. Łódź.
 14. Owczarek, S. 1998. Atlas ćwiczeń korekcyjnych, WSiP, Warsaw.
 15. Sastre Fernandez, S. 2008. Metoda leczenia skolioz, kifoz i lordoz. Markmed Rehabilitacja Ostrowiec.
 16. Śliwiński, Z. 2008. Wstęp do wydania polskiego, w: Metoda leczenia skolios, kifoz i lordoz. S. Sastre Fernandez. Markmed Rehabilitacja Ostrowiec.
 17. Tuzinek, S. 2004. Postawa ciała. Fizjologia, patologia i korekcja. Politechnika Radomska. Radom.
 18. Zelke, Kalus. 1981. Lehrbuch der Orthopädie und Traumatologie. Enke Verlag- Stuttgarth.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu