BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawęcki Krzysztof (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Idea autonomii w koncepcjach Ruchu Autonomii Śląska
The idea of autonomy in the concepts of the Silesian Autonomy Movement
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 417-425, bibliogr. 8 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Region, Historia, Autonomia lokalna
Region, History, Local autonomy
Country
Śląsk
Silesia
Abstract
Od ponad dwudziestu lat na Śląsku nasilają się działania propagandowe i organizacyjne, których sztandarowym hasłem jest autonomia. Wprawdzie wpływy takich organizacji jak Ruch Autonomii Śląska czy Związek Ludności Narodowości Śląskiej są niewielkie, ale idea autonomii Śląska zdobywa coraz więcej zwolenników. Świadczy o tym wzrastająca liczba uczestników różnych akcji, zgromadzeń, marszów organizowanych przez te stowarzyszenia. Ruch Autonomii Śląska (RAŚ) powstał na początku 1990 roku. Jego podstawowe założenia, sprowadzają się do czterech postulatów: regionalny parlament, który wybiera rząd z premierem na czele, prezydent wybierany w wyborach powszechnych, skarb regionalny, konstytucja regionalna. (fragment tekstu)

For over twenty years in Silesia the propaganda and organizational campaigns under the banner of autonomy have been intensified. Admittedly, the influences of such organizations as the Silesian Autonomy Movement (Ruch Autonomii Śląska) or Association of People of the Silesian Nationality (Związek Ludności Narodowości Śląskiej) are small, but the idea of the autonomy of Silesia wins more and more followers. The increasing number of participants of various campaigns, public gatherings, marches organized by these associations have all proved it. The leader of the Silesian Autonomy Movement (Ruch Autonomii Śląska) puts a strategy into action entitled "Autonomy 2020" which, among other things, strives to create League of Regions in Poland organizing in Poznan in 2012 a conference for the followers of autonomy, and a demonstration - the March of Regions - in Warsaw in 2015. Then, their referendum campaigns will start. They are supposed to focus on both constitutional amendments and coming into effect of the Organic Silesian Province Status in 2020 which will define the principles of autonomy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dziennik Zachodni" z 25.08.2009
  2. Chodorowski, J. 1996. Czy zmierzch państwa narodowego?, Poznań.
  3. "Dziennik Zachodni" z 20.02.2011.
  4. Kawalec, K. 2004. Rewizjonizm historyczny w internetowej propagandzie śląskiego ruchu separatystycznego, "Śląski Kwartalnik Historyczny ", LIX.
  5. Spory o status Śląszczyzny, www.gwarypolskie.uw.edu.pl
  6. Strona internetowa RAŚ Koło Chorzów
  7. Strona internetowa RAŚ Mysłowice
  8. www.rp.pl [08.12.2010]
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu