BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korczak Andrzej
Title
Atomy i dusza w systemie Demokryta
Democritus on atoms and soul
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 443-447, bibliogr. 14 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia
Philosophy
Abstract
Ściśle rzecz biorąc właściwym twórcą atomizmu był Leukippos, nauczyciel Demokryta, ale to uczniowi przypisuje się ten wynalazek. Odróżnienia tego próbowali dokonać: Bailey [1926] oraz Kirk i Raven, [1999: 395-397]. Dla atomistów świat przestał być organizmem, a zaczął być mechanizmem. Atomy i próżnia nie są czymś, co należy pojąć analogicznie do ludzkiej duszy. Wystarczy analogia do ciała. Atomy jako twory mechaniczne nie mogły być dźwignią mogącą unieść człowieka do wyższego rodzaju egzystencji. Demokryt wcale tego od nich nie oczekiwał. Etyczny nerw tej filozofii nie tkwi w arche, tylko w powszechnym rozumie, który ma być wzorem dla rozumu ludzkiego. (fragment tekstu)

The atoms of Democritus keep properties similar to the soul because they possess the ability for spontaneous movement. Simplikios wrote that "atoms move in all directions". In accordance with Greek ideas only the soul has the ability for spontaneous movement. Krokiewicz shows why "atomism - despite its genius - did not gain the acknowledgement among Hellenic thinkers". Like the body, the human soul is composed of atoms which are subject to the physical necessity. A human being in accordance with his own nature can influence atoms of which body and soul are each composed. He can either make an order among these atoms, or a chaos. Atoms serve Democritus as the support for integrating the human reason with the ratio-nality of the world. They are also the basis for theoretical understanding of the mechanisms of the world. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aetios, Placita philosophorum, IV.
 2. Arystoteles, O duszy, I 3.
 3. Arystoteles, O rozmnażaniu się zwierząt, V, 8.
 4. Arystoteles, O powstawaniu i ginięciu, I, 1.
 5. Asmus, W. F. 1961. Demokryt, Warszawa.
 6. Bailey, C. 1926. The Greek Atomists and Epicurus, Oxford.
 7. Celsus, Proem, II, 6.
 8. Dembińska-Siury, D. 1991. Człowiek odkrywa człowieka, Warszawa.
 9. Kirk, G. S., Raven, J. E. 1999. Filozofia przedsokratejska, Warszawa- Poznań.
 10. Krokiewicz, A. 1960. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa, Warszawa.
 11. Krokiewicz, A. 1975. Zarys filozofii greckiej, Warszawa.
 12. Krokiewicz, A. 2000. Etyka Demokryta i hedonizmu Arystypa, Warszawa.
 13. Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy, II.
 14. Simplikios. 1318. In Physica.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu