BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gramlewicz Marek
Title
Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników zajmujących się pracą socjalną
The phenomenon of burnout among workers engaged in social work
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 449-465, bibliogr. 14 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Wypalenie zawodowe, Opieka socjalna
Professional burnout, Social services
Abstract
Obecnie coraz częściej również zwraca się uwagę na fakt efektywnej pracy, czyli takiej, która przynosi zadowolenie z rezultatów własnego działania. Dlatego przedmiotem zainteresowania badaczy są nie tylko warunki skuteczności działań zawodowych, czy odczucia klientów, bądź pacjentów lub podopiecznych, ale głównie satysfakcja zawodowa, oraz cena jaka płacą za zaangażowanie w swą profesję jej wykonawcy. Wypalenie zawodowe jest jedną z wielu możliwych reakcji organizmu na chroniczny stres związany z pracą zawodową, których wspólną cechą jest ciągły kontakt z ludźmi i zaangażowanie emocjonalne w ich problemach. Czy do nich zaliczają się także pracownicy socjalni - osoby zajmujące się szeroko rozumianą pomocą drugiemu człowiekowi? Próba znalezienia odpowiedzi na to pytanie stanowi przedmiot niniejszych rozważań. (fragment tekstu)

The author describes the phenomenon of burnout among social workers. Chronic stress and emotional involvement are the most common causes of burnout in this professional group. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Bańka, 1992. Czynniki " wypalenia się " zawodowego u pracowników zajmujących się pomaganiem ludziom, w: A. Bańka (red.) Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, Poznań.
 2. Biuletyn informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach "Nasze sprawy", Podsumowanie warsztatów psychologicznych, Katowice-lipiec 2005.
 3. Fengler, J. 2001. Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, Gdańsk.
 4. Formański, J. 2000. Psychologia, Warszawa.
 5. Kliś, M. Kossewska, J. 1998. Cechy osobowości nauczycieli a syndrom wypalenia zawodowego, "Psychologia Wychowawcza", nr 2.
 6. Korlak-Lukasiewicz, A. 2001. Problem wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych, "Praca socjalna" nr 4.
 7. Masłach, C. Wypalenie się utrata troski o zdrowie człowieka, [w:], Psychologia i życie, Ph. G. Zimbardo.
 8. Rybakiewicz, J. Dyląg, A. 2004. Człowiek w dżungli współczesności, Bielsko-Biała.
 9. Schultz, D. P., Schultz, S. E. 2002. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa.
 10. Sęk, H. 2000. Wypalenie zawodowe. Przyczyny mechanizmy zapobieganie, Warszawa.
 11. Strelau, J. 2000. Psychologia. Podręcznik Akademicki, Gdańsk 2000, t. 3.
 12. Szmagalski, J. 2004. Wypalenie zawodowe a stres w pracy, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze", Warszawa, nr 4.
 13. Świętochowski, W. 2000. Wypalenie bez ognia, "Charaktery", Kielce.
 14. Willan-Horla, L. 2003. Wypalenie zawodowe u pracowników socjalnych, [w:] Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XX wieku, E. Kantowicz, A. Glubiński, (red.) Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu