BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Andrzej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
The sociocultural conditioning of violence
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 1, s. 523-527, bibliogr. 11 poz.
Society and Eucation. International Humanist Studies
Keyword
Przemoc w rodzinie
Violence in the family
Abstract
The main aim of the present article is to look at, among other things, biological, demographic, education- and income-related, psychological, social, cultural or sociological factors conditioning (domestic) violence. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badura-Madej, W., Dobrzyńska-Mesterhazy, A. 2000. Przemoc w rodzinie interwencja kryzysowa i psychoterapia. Wyd. UJ, Kraków.
 2. CBOS: przemoc i konflikty w domu: komunikat z badań; Warszawa, 03/2009
 3. Dąbkowska, M. 2005. Psychiatryczne następstwa przemocy domowej, in: Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej.
 4. Dąbkowska, M. 2007. Ocena występowania lęku społecznego u ofiar przemocy domowej, in: Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej.
 5. Formański, J. 2004. Psychologia środowiskowa, PZWL, Warszawa.
 6. Łączek, M. 2008. Prawa i obowiązki chrześcijańskich rodziców, in: Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne No 2.
 7. Łączek, M. 2008. Rodzina płaszczyzną wychowania i uświęcania człowieka, in: Społeczeństwo i Edukacja No 1.
 8. Łączek, M. 2009. Rola rodziny w religijnym wychowaniu dzieci - perspektywa pedagogiczna, in: Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne No 2.
 9. Łączek, M. 2009. Zadania wychowawcze współczesnej rodziny, in: Człowiek - świat - filozofia, Warszawa.
 10. Łączek, M. 2010. Znaczenie wychowania w rodzinie, in: Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne No 2.
 11. Wolińska, J. M., Olejniczak, K. 2007. Geneza i dynamika psychologiczna zjawiska przemocy w rodzinie, in: Szczukiewicz P. (ed.): Przemoc domowa - wybrane zagadnienia. Wyd. MAD, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu