BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryziński Remigiusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Osiągnięcia Wojciecha Słomskiego jako filozofa
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 1, s. 43-50, bibliogr. 19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Antropologia filozoficzna
Philosophy, Philosophical anthropology
Abstract
Wojciech Słomski podejmuje się między innymi rozważań w odniesieniu do człowieka, starając się podejście ludzi do istoty człowieczeństwa, która zmieniała się na przestrzeni wieków. Nie oznacza to, że inne tematy są mu obce, czego przykładem może być poruszanie tematów z zakresu filozofii politycznej. Analizując każdą z dziedzin, którymi się interesuje nie tylko dokonuje przeglądu dzieł jakie wyszły spod piór innych myślicieli, ale tak-że stara się ustosunkować do ich refleksji filozoficznych, zgadzając się z ich postawą lub budując swoje przeciwstawne idee. Jednym z głównych zakresów jego zainteresowań jest antropologia filozoficzna, przez którą należy rozumieć sprawy związane z filozofią człowieka, jego kulturą, religią oraz moralnością czy polityką.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Jan Paweł II, Od praw osoby ludzkiej do praw narodów", Personalizm. Prawda, Dobro, Piękno, 8/2005
 2. Słomski, W. 1998. Kobieta w kręgu chrześcijańskiej kultury religijnej, Warszawa.
 3. Słomski, W. 1999. Problemy moralne etyki seksualnej, Warszawa.
 4. Słomski, W. 2000. Personalistyczna wizja wolności, Warszawa.
 5. Słomski, W. 2001. Filozofia - sztuka myślenia, Warszawa.
 6. Słomski, W. 2001. Trzy Światy. Szkice o filozofii Karla Rajmunda Poppera, Warszawa.
 7. Słomski, W. 2001. W kręgu filozofii Alfreda Tarskiego, Warszawa.
 8. Słomski, W. 2001. W stronę człowieka, Warszawa.
 9. Słomski, W. 2002. Szkice o filozofii polskiej XX wieku, Warszawa.
 10. Słomski, W. 2003. Pozytywizm - Neopozytywizm. Błędy, trudności, niekonsekwencje, Warszawa.
 11. Słomski, W. 2004. In a search for quantum theory of mind, London 2004.
 12. Słomski, W. 2006. Úvod do filozofie Emanuela Mouniera, Prešov.
 13. Słomski, W. 2007. Bioetyka, Warszawa.
 14. Słomski, W. 2007. Człowiek u progu XXI wieku - dramat wyborów etycznych, in: Parerga 4.
 15. Słomski, W. 2007. Etyka, Warszawa.
 16. Słomski, W. 2007. W kręgu filozofii polskiej XX wieku, Warszawa.
 17. Słomski, W. 2009. Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności, Warszawa.
 18. Słomski, W. 2009. Philosophical attempts, Hannover.
 19. Сломский В. 2006. Историко-Философское Эссе, Minsk.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu