BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzonkiewicz-Słomska Anna
Title
Człowiek w świetle Soboru Watykańskiego w ujęciu profesora Henryka Pilusia
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 1, s. 69-81, bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Religie chrześcijańskie, Antropologia
Christian religions, Anthropology
Abstract
Jak pisze profesor Henryk Piluś godność ludzka od wielu stuleci stanowi jeden z głównych tematów, którymi interesuje się Kościół, dlatego też kwestia ta znalazła się w orbicie zainteresowań Henryka Pilusia. Swoje spostrzeżenia w tej sprawie opiera profesor o dokumenty i pisma teologiczne Soboru Watykańskiego II, które zdaniem profesora wyznaczają kierunek dla współczesnego Kościoła katolickiego. W tym miejscu zaznacza profesor rzecz znamienna, a mianowicie fakt, że Sobór nie wyodrębnił godności ludzkiej z wielu innych poruszanych spraw. Okazuje się bowiem, że zagadnienie to zostało wpisane w kontekst innych problemów jakie poruszane były podczas obrad. Dzięki dogłębnej analizie dokumentów soborowych, jaka stała się udziałem profesora, zauważa on, że człowiek jest tematem prawie każdego z dokumentów. Zdaniem profesora fakt, że nie powstał żaden osobny dokument poświęcony temu problemowi może świadczyć tylko o tym, że "(...) godność osoby ludzkiej i jej zagrożenia w świecie współczesnym była dla nich na tyle oczywista, iż nie wymagały osobnego dokumentu." [Piluś, 1999: 5] (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae,, nr 11 (w tekście zastosowano skrót DWR)
  2. Jan Paweł II. 1998. Encyklika Fides et ratio, Poznań.
  3. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, (w:) Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallotinum, br.m.ir.wyd., nr 14 (w tekście zastosowano skrót KDK)
  4. Paweł VI. 1966. Przemówienie na zakończenie Soboru, "La Documentation Catholiqe" 1946, nr 1462 (z 2.10.1966)
  5. Paweł VI. 1973. Orędzie z okazji Światowego Dnia Pokoju, "Słowo Powszechne" 1973.
  6. Paweł VI. 1981. Octagesima adveniens. List Apostolski Jego Świętobliwości Pawła VI do ks. Kardynała Maurice'a Roy, nr 3, (w:) Encykliki, Warszawa.
  7. Piluś, H. 1995. Człowiek i jego godność osobowa w dokumentach Soboru watykańskiego II, Warszawa.
  8. Wojtyła, K. 1972. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu