BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołoś Michał
Title
O pojęciu państwa w Grecji platońskiej
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2009, nr 1, s. 137-141, bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Państwo, Filozofia
State, Philosophy
Platon
Abstract
Platon (427-347 p.n.e.) należy do najbardziej klasycznych twórców filozoficznych. Jest prawdziwym ojcem filozofii. Spośród jego teorii zasługujących na największe zainteresowanie jest koncepcja państwa. Nie tylko bowiem wpłynął Platon na dzieje filozofii zachodniej w ogóle, nie tylko cała filozofia - słowami Karla Poppera - stanowi poniekąd przypis do teorii platońskich, ale także cała politologia, w tym teoria państwa, bazuje na dokonaniach wielkiego Ateńczyka. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Belas, L. 2006. Dejny a polityka, Presov.
  2. Kornatowski, W. 1950. Rozwój pojęć o państwie w starożytnej Grecji. Warszawa.
  3. Laertios D. 2004. Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa.
  4. Platon. 1982. Obrona Sokratesa, Warszawa.
  5. Stolárik, S. 1997. Zbytočná filozofia? In: Verbum, roč. 8, č. 4.
  6. Vernant, J.-P. 1996. Źródła myśli greckiej, Gdańsk.
  7. Wawrzonkiewicz, A. 2005. O pojęciu wartości w ujęciu interdyscyplinarnym, in : Filozofia bliższa życiu, Warszawa.
  8. Сломский В. 2006. Историко-Философское Эссе, Minsk.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu