BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzycki Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Pepliński Benedykt (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Analiza skutków ekonomicznych naruszania prawnej ochrony odmian
The Analyze of the Economic Consequence of Breaking Legal Variety Protection
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 4, s. 249-253, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zboża, Regulacje prawne, Prawo własności
Corn, Legal regulations, Ownership
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie skutków ekonomicznych naruszania wyłącznego prawa własności hodowcy do odmian zbóż w 2011 r. w Polsce. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pierwotnych i wtórnych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że do naruszania wyłącznego prawa hodowcy do odmian dochodzi na dużą skalę w Polsce. Wynikało to z faktu wykorzystania do siewu w dużych ilościach nasion niekwalifikowanych z wymiany tzw. międzysąsiedzkiej, z nielegalnego obrotu oraz rozmnożeń własnych (w przypadku, gdy nie są uiszczane opłaty od rozmnożeń własnych). Straty z tego tytułu dla firm hodowlanych wyniosły w 2011 r. 61,9 mln zł. (abstrakt oryginalny)

Aim of this study is to analyze the economic consequence of breaking exclusive right of breeders for cereals varieties in 2011. Breaking of exclusive right of breeders for variety occurs when a farmer sows uncertified seed from neighbors exchange, illegally acquired seed - "without needed documents" and sowing the seeds of its own production, for which it does not pay fees from their own use. Losses of this title was in 2011, 61,9 million. These losses limit investment in innovative methods of breeding. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Domańska-Baer A., Suchoń A. (red.) 2010: Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, s. 168.
 2. Estimated Value of the Domestic Seed Market in Selected Countries for the year 2011. International Seed Federation 2012: www.worldseed.org/cms/medias/file/ResourceCenter/SeedStatistics/Domestic_Market_Value_2011_Update.pdf.
 3. Exports of seed for sowing by country - Calendar year 2011. International Seed Federation 2012: www.worldseed.org/cms/medias/file/ResourceCenter/SeedStatistics/SeedExports/Seed_Exports_2011.pdf.
 4. Felchner K. (red.) 2009: Ustawa o ochronie prawnej odmian. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 17-19.
 5. Imports of seed for sowing by country - Calendar year 2011. International Seed Federation 2012: www.worldseed.org/cms/medias/file/ResourceCenter/SeedStatistics/SeedImports/Seed_Imports_2011.pdf.
 6. Majchrzycki D., Wajszczuk K. 2007: The influence of the European Union enlargment of the seed breeding and production sector in Poland. The third international conference Rural Development 2007, Akademija, s. 105.
 7. Oleksiak T. 2012: Rynek nasion 2011, IHAR-PIB, Radzików, s. 2-8.
 8. Rynek środków produkcji dla rolnictwa. 2012: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRR, nr 39, s. 33.
 9. Rynek zbóż. 2012: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRR, nr 35, s. 31-34.
 10. www.agencjanasienna.pl
 11. www.coboru.gov.pl
 12. www.piorin.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu